České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

První konference žen v Českém sdružení

21. 11. 2015 00:39 Administrátor České sdružení,Služba žen

Ve dnech 23. – 25. 10. 2015 se přes 80 žen ze všech koutů Českého sdružení sjelo do města Telč, aby se zúčastnilo historicky první konference žen Českého sdružení CASD. Bohatý program, který pro ně byl připraven, začínal v pátek večer společným zahájením soboty. Účastnice měly možnost se seznámit se židovskými zvyky a obřady spojenými s “vítáním královny šabat” a zamyslet se nad úlohou, kterou v této tradici hraje žena.

konference

Sobota byla věnována přednáškám nesoucím hlavní téma programu – “Čtyři roční období v životě ženy” – kterými nás provedla Mgr. Milena Mikulková. Čtyři přednášky, věnované jednotlivým obdobím, jejich přednostem a nebezpečím, byly nejen příležitostí k uvědomění si vlastní ženskosti v celé její šíři a různorodosti, ale také ujištěním, že ať už procházíme čímkoli, nejsme v tom samy. Samozřejmě nechyběla možnost načerpané poznatky sdílet v rámci diskuzí. Příjemným odpočinkem pro mozkové závity bylo odpolední překvapení ve formě “cukrárny” a fotokoutku, v němž dámy mohly svou momentální životní náladu vyjádřit pózováním v jednom z tematických klobouků. Neděle pak byla ve znamení vzájemného obohacování se znalostmi a schopnostmi v rámci workshopů.

klobouky

Celý víkend se nesl v přátelské a uvolněné atmosféře plné chval, modliteb, společenství, vděčnosti a radosti. Děkujeme Bohu za odpočinek i novou sílu a inspiraci, kterou ženy mohly v průběhu akce načerpat a věříme, že 1. konference žen nezůstane v Českém sdružení konferencí jedinou, ale stane se v budoucnu akcí tradiční.