České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již podruhé přispělo na sociální projekty

21. 12. 2015 22:55 Administrátor Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již druhým rokem vyčlenilo a rozdělilo prostředky z církevních restitucí na sociální projekty církve. Na záměry, které budou realizované v roce 2016, vydělilo částku ve výši 800.000 Kč. Církev adventistů tímto způsobem část finančních prostředků daňových poplatníků vrací společnosti.

Na říjnovou výzvu k podání projektů a žádostí o grant zareagovalo 12 oprávněných žadatelů. Byly mezi nimi sbory Církve adventistů sedmého dne Českého sdružení, spolky a obecně prospěšné společnosti spolupracující se sbory. Podané projekty hodlaly realizovat služby v hodnotě 3.925.023,- Kč. Celková výše požadovaných dotací byla 1.954.632,- Kč.

Grantová komise Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne byla opět tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají projekty financovanými z veřejných rozpočtů, z prostředků samosprávy, ale i fondů Evropské unie. Ke stávajícím členům Petru Kafkovi, Martině Zdražilové, Radomíru Špinkovi, Danielu Hrdinkovi se letos připojil Csabi Čák a Richard Vlach. Komise na svém jednání 26. listopadu 2015 zhodnotila obdržené žádosti a devíti z nich navrhla přidělení dotace. 3 projekty musela vyřadit z důvodů nedodržení metodiky nebo grantové výzvy. Jeden projekt doporučila podpořit z rozpočtu jiného oddělení Českého sdružení.

Komise ocenila 6 projektů, které úspěšně navazují na činnost konanou v roce 2015. Patří mezi ně dobrovolnická služba ADRA organizovaná v Českých Budějovicích, České Lípě a v Chomutově. Dále registrovaná pečovatelská služba v České Třebové, terénní pomoc seniorům při sboru Praha Smíchov a podpora při návratu lidí k důstojnému a aktivnímu životu ve společnosti v Sokolově.

Centrum Generace z Liberce podalo projekt na asistované kontakty pro děti ohrožené konfliktem rodičů a sbor v Ledči nad Sázavou má připraven projekt na pomoc „adoptovaných tet“ v potřebných domácnostech.

Mezi žadateli, kteří potřebují své dobré záměry ještě lépe promyslet a připravit se nachází projekt založení dobrovolnického centra ADRA v Příbrami a projekt Obecně prospěšné společnosti Pokoj nabízející kluby zdraví v rámci aktivit chráněného bydlení.

Tabulka s výsledky grantového řízení Fondu podpory sociálních projektů ČS 2016 je k nahlédnutí na webových stránkách Českého sdružení CASD.

Daniel Hrdinka
vedoucí Oddělení diakonie a sociální služby ČS