České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výroční setkání diakonů Českého sdružení 2015

11. 12. 2015 00:03 Administrátor Diakonie

Ve dnech 23. – 25.10. 2015 se v penzionu Hájenka na Rezku konalo setkání prvních diakonů. Od pátečního večera až do nedělního poledne byl program nabitý a pro nás diakony přínosný a velmi povzbudivý. Celé setkání vedl br. Daniel Hrdinka, vedoucí diakonie a sociální služby. Hned v pátek večer jsme byli vyzváni k zamyšlení a vypracování dvou cvičení:
Prvním byla ,,Moje cesta k diakonii.” Úkolem bylo nakreslit obrázek a vyznačit klíčové momenty, jak nás Bůh vedl a směřoval ke službě diakona. Kreslením byli někteří zaskočeni, ale naše výtvory dopadly docela dobře. Potom jsme je mohli ústně okomentovat. Většina se shodla v tom, že motivace k diakonské službě vycházela z příkladu rodičů.
Druhým úkolem bylo: napiš, které věci z diakonie děláš rád a jsi v nich úspěšný a kterým se naopak vyhýbáš a proč. Po vzájemném sdílení se nad vypracovanými úkoly a osobními zkušenostmi z diakonie následovala modlitební chvíle. Už ten večer jsme byli nadšeni a cítili duchovní povzbuzení.

diakoni


Sobotní jitřenku na téma ,,Diakonie” se zamyšlením nad texty z Ep. Galatským 1,1.-7. a 3,26. – 29. vedl br. Hrdinka. První i druhá část dopolední pobožnosti byla zaměřena opět na diakonii. Četli jsme a analyzovali obtíže v mezilidských vztazích, tak, jak je na počátku prožívala církev za apoštolů (Pavlův dopis Filemonovi). Církev je živý útvar, ve kterém se nacházejí lidé různých povah a postojů k daným situacím. Tak jako tehdy musela církev řešit konflikty či nedorozumění mezi členy (viz apoštol Pavel z pozice vůdčí a uznávané osobnosti nabádal ke smíření a sjednocení), tak i dnešní církev není bez chyb a je nedokonalý útvar, musí řešit mnohé věci na úrovni sborů a celé církve v duchu smíření a jednoty. Dopoledním kázáním nám posloužil br. Petr Harastej, který měl v minulosti na starost oddělení diakonie. Hlavní myšlenkou jeho poselství bylo povzbuzení k práci v diakonské službě. Čas po obědě byl vyhrazen pro odpočinek a společnou procházku. V odpoledních a večerních hodinách probíhala konzultace závažných případů, které jako diakoni řešíme ve svých sborech, jak funguje či nefunguje diakonie v našich sborech v současné době. Závěrem byla na programu řízená diskuze – co očekáváme od diakonie, smysl diakonie, osobnost diakona a jeho úkoly, diakonie a sociální služba.

diakoni

 
V neděli dopoledne nás navštívil br. Zdeněk Martásek,  který se svým příspěvkem podrobně věnoval základním principům diakonské služby. Na závěr setkání jsme byli seznámeni s projekty diakonie a sociální služby.
Při loučení nikdo z nás nelitoval, že přijel. Sešla se nás výborná parta bratří a sester, kterým jde o jedno – sloužit Bohu a bližním. Děkujeme za krásný víkend nabitý radami, zkušenostmi, novými informacemi a hlavně duchovním obohacením, povzbuzením a potěšením. Už dnes se těšíme na příští setkání.

Napsala Jitka Hološová