České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 3. zasedání Výboru Českého sdružení

10. 12. 2015 00:34 David Čančík České sdružení

Šestého prosince se již po třetí sešel VČS, jehož hostem byl tentokrát předseda ČSU, který hned v úvodu otevřel Boží slovo.
Ukázal z 13 kapitoly Matoušova evangelia, že pro Boha je každý člověk velmi důležitý. Bůh je ten kdo trvale odpovídá na každý opravdový zájem člověka.

Hospodářská rozhodnutí

 • Vyrovnání mezi ČS a ČSU
  VČSU předložil návrh záměru  směny bytů v majetku ČSU, které využívají zaměstnanci ČS, a patra, které využívá AWR, za budovu v Praze na Lhotce. Tento návrh VČS přijal. Směna bude realizována na základě oficiálního odhadu, tak aby byla pro obě církevní složky spravedlivá.
 • Rozpočet ČS 2016
  VČS schválil rozpočet  ČS na rok 2016 včetně položkových rozpočtů jednotlivých oddělení.

Administrativní rozhodnutí

 • Rozhodnutí grantové komise
  Grantová komise navrhla rozdělit stanovenou částku 800.000 Kč mezi 8 projektů z 12, které podaly žádost. VČS předložený návrh přijal. Z grantu budou tedy čerpat: Česká Lípa – ADRA o.p.s., České Budějovice – ADRA o.p.s., Chomutov – ADRA o.p.s., sbor Česká Třebová, Ledeč nad Sázavou – Posálios o.s., Liberec – Centrum Generace o.p.s., sbor Praha Smíchov a sbor Sokolov.
 • Kalendář akcí ČS 2016
  VČS přijal návrh kalendáře ČS, včetně kalendářů jednotlivých oddělení.
  Kalendář najdete v sekci „kalendáře“ na webu ČS.
 •  Pověření pro R. Homolu pro kaplanskou službu v nemocnici.
  VČS se rozhodl  odložit tento bod až po nastavení podmínek a pravidel pro kaplanskou službu na úrovni ČSU. Ty by měly být známy na jaře 2016.

Personální rozhodnutí

 • J. Matoušek – zodpovědný kazatel sboru Horizont
  VČS jmenoval J. Matouška zodpovědným kazatelem sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbor Horizont
  VČS jmenoval Z. Jonczyho  jako ordinovaného kazatele sboru Horizont.
 • Ordinovaný kazatel pro sbory P. Nehyby
  VČS jmenoval L. Svrčka jako ordinovaného kazatele sborů, za které zodpovídá P. Nehyba, tedy sborů Poděbrady a Kolín.
 • Nová sekretářka ČS
  VČS přijal záměr zaměstnat po odchodu s. M. Kysilkové do důchodu sestru A. Polákovou.

Na Výboru Českého sdružení dále zazněly zprávy z ČSU, zpráva předsedy ČS a Výroční zpráva KZŠMŠ Eliáš. Po té byla diskutována praktická realizace projektu okrskových rad. Součástí byla informace o možných změnách v obsazení sborů. O tomto bodě však bude VČS rozhodovat až na svém lednovém zasedání.