České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva ze 4. zasedání Výboru Českého sdružení

29. 1. 2016 00:16 David Čančík České sdružení

Praha 24. ledna 2016

Čtvrté setkání Výboru českého sdružení začalo oslovením z úst bratra Zbyška Jonczyho, ve kterém se zaměřil na část modlitby „Otče náš“. Proč se mám modlit „buď vůle Tvá“, když Bůh je stejně svrchovaným vládcem vesmíru? Vyslovením těchto slov nezpochybňuji Boží svrchovanost, ale vyjadřuji tím svůj postoj k Bohu, zaznělo v odpovědi na tuto otázku.

Administrativní rozhodnutí

 • Výbor kazatelského oddělení ČS

Výbor kazatelského oddělení bude pracovat ve složení: okrskoví kazatelé, pastor kazatelů a administrátoři ČS.

 • Kazatelská místa (úprava proti současnému stavu)
  • Vlašim, Benešov, Tábor
  • Brandýs nad Labem, Neratovice
  • Liberec 1, Liberec – Generace, Turnov, Žel. Brod
  • Mladá Boleslav, Jičín, Lipník (skup.)
  • České Budějovice, Český Krumlov, Vyšší Brod, Jindřichův Hradec
 • Skupina Benešov

VČS přijal skupinu Benešov do svazku sborů Českého sdružení.

Personální rozhodnutí

 • Nástup kazatele

VČS přijal M. Čančíka do zaměstnaneckého poměru ČS jako kazatele, a to na 0,5 úvazku. S  plným kazatelským úvazkem počítáme v roce 2017.

 • Obsazení sborů

                Od léta 2016 budou následující sbory (kazatelská místa)  obsazeny takto:

  • České Budějovice                                                                                       P. Adame
   • Český Krumlov, Vyšší Brod, Jindřichův Hradec
  • Hronov                                                                                                         T. Špác
   • Červený Kostelec, Náchod
  • Kladno                                                                                                          Z. Martasek
   • Beroun, Slaný, sk. Rakovník
  • Mladá Boleslav                                                                                            S. Lanc
   • Jičín, sk. Lipník
  • Pardubice                                                                                                     K. Vasilek
   • Přelouč, Chrudim
  • Benešov                                                                                                        O. Černoch
   • Vlašim, Tábor
  • Liberec                                                                                                          P. Pich
   • Liberec – Generace, Turnov, Železný Brod
  • Neratovice, Brandýs nad Labem                                                             M. Čančík (0,5 úvazku)
Na základě jednání vedení ČS s rodinou Martaskových dochází ke změně původního rozhodnutí VČS ze dne 10.05. 2015 o kazatelském místě pro Z. Martaska.

Hospodářská rozhodnutí

 • SIK (stavební a investiční komise)

VČS ustanovil stavební a investiční komisi jako svůj poradní orgán a zároveň stanovil rozsah její činnosti.

                Členové komise:             Rudolf Řádek, Roman Jonczy, Tomáš Staš, Csaba Čák

Úkoly a cíle SIK:

  • Pasportizace nemovitostí
  • Plán potřeb a rozvoje nemovitostí ČS (min. na 20 let)
  • Bydlení pro kazatele
  • Plán hlavních investic v běžném roce
  • Stanovení mechanismu nákupů a rekonstrukcí
  • Zpracování podkladů pro rozhodování VČS
 • Pardubice – rekonstrukce

VČS rozhodl realizaci rekonstrukce budovy v Pardubicích, včetně vnějšího pláště budovy, dle předložené dokumentace.

 • Sbor Praha – Sedlec

Nabízí se možnost získat pro sbor Praha – Sedlec, včetně MC Rybička, prostory na Suchdolském náměstí. Jedná se o 180 m2 kancelářských prostor vhodných pro zamýšlené účely a velmi dobře lokalizovaných.  Tento návrh bude posouzen po doplnění potřebných informací a vyhodnocení SIK.