České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

V Trutnově proběhla prezentace služby lidem s postižením

8. 3. 2016 00:24 Administrátor Sociální činnost

V sobotu 27.2. 2016 proběhlo ve sboru Církve adventistů s.d. v Trutnově představení služby lidem s postižením. Setkání bylo určeno pro ty, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci nebo se o tuto službu zajímají. Programu se zúčastnilo asi 40 lidí.

soc

Zajímavostí tohoto setkání bylo to, že celé bylo tlumočeno do znakového jazyka. Účastníci tak mohli přímo sledovat práci těch, kteří profesionálně slouží neslyšícím.

soc

V úvodu setkání, vedoucí Odd. diakonie a sociální služby ČS, Daniel Hrdinka, posluchače uvedl do souvislostí a specifik služby lidem s handicapem v Církvi adventistů. Po té Jitka Morávková, sama se sluchovým postižením, představila svět neslyšících a zajímavé a inspirativní aktivity realizované pro lidi s tímto postižením. Následně hovořil Daniel Hottmar, duchovní, který sám potřebuje invalidní vozík. Svěžím a místy veselým způsobem hovořil o tom, jak se žije lidem s fyzickým handicapem v běžném životě i v církvi. V závěrečné části byl prostor pro diskusi a hledání možností rozšiřování této služby i do daného regionu.

soc

Přítomní diakoni od Českého sdružení obdrželi příručku pro práci s lidmi s postižením s názvem Člověk s handicapem v křesťanském společenství, kterou napsal Josef Slowík.

soc