České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení

13. 4. 2016 23:39 David Čančík České sdružení

Praha 10. dubna 2016

Světlo, které je na počátku stvoření světa. Světlo, ke kterému Ježíš přirovnává své následovníky, se stalo základem oslovení z Božího slova z úst předsedy ČSU bratra Mikuláše Pavlíka, který byl hostem pátého zasedání VČS. Velkým tématem tohoto VČS byla sociální služba. Zástupci programu 3S, který je realizován zapsaným spolkem Petrklíč, bratr Jan Vojvodík a sestra Simona Kaňoková, představili členům výboru obsah tohoto projektu a otevřeli prostor k diskusi a otázkám týkajícím se této inovativní cesty (služby) seniorům a handicapovaným nejen v naší církvi. V programu VČS byly také zprávy z oddělení misie a oddělení sociální služby a diakonie.  Kromě tohoto programu byla učiněna i další rozhodnutí.

Hospodářské rozhodnutí

  • Sbor Praha – Sedlec a MK Rybička

Ve dnech 22.-25. 2. 2016 VČS na základě předložených podkladů a zajištěného financování elektronicky rozhodl, že zakoupí prostory v Praze – Suchdole pro sbor Praha – Sedlec a MK Rybička.

Nákup prostor však podmínil předchozí rekolaudací. Postoj sousedů však rekolaudaci zablokoval. ČS z toho důvodů tento prostor pořizovat nebude.

Administrativní rozhodnutí

  • VČS rozhodl navrhnout bratra Jiřího Kouna k ordinaci.
  • VČS rozhodl navrhnout bratra Martina Lindtnera k ordinaci.
  • VČS rozhodl o uzavření partnerství mezi ČS CASD a z.s. Petrklíč. Toto partnerství bude vyjádřeno smlouvou mezi těmito subjekty.
  • VČS pověřil ke kaplanské službě ve věznici Světlá nad Sázavou bratra Aleše Kociána.

Personální rozhodnutí

  • VČS jmenoval vedoucí oddělení služby žen ČS sestru Alenu Heczkovou.
  • Dále rozhodl o podání žádosti v projektu HisHands pro sestru Janu Polehna.