České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zápis z 6. zasedání Výboru Českého sdružení

13. 6. 2016 23:29 David Čančík České sdružení

Praha 12. června 2016

 

                Hospodář ČSU M. Škrla, na úvod šestého zasedání VČS, na základě textu z 1 Moj 2,15-25, představil koncept církve jako prostředí, které názorového protivníka nechápe negativně. Je-li v našem vztahu Hospodin, není moudré bojovat proti protivníkům, ale budovat s nimi důvěru a spolupráci. Napětí nemusí být negativní, ale může být prostorem pro tříbení názorů a postojů, zdrojem energie pro naše poslání.

Přehled činnosti ČS od minulého setkání VČS

 • Na Biblický týden se přihlásilo okolo 170 lidí. Kapacita BT je tedy téměř naplněna.
 • V Praze ve strašnické modlitebně proběhla sobota neslyšících.
 • Českou republiku navštívil S. Sigg – vedoucí oddělení dětí a mládeže EUD a to kvůli připravovanému camporee 2019.
 • Proběhlo setkání starších a vedoucích sborů ve Východních Čechách. V těchto krajích již začali pracovat v rámci nově navržených okrsků.
 • V Benešově byl založen sbor.
 • S pražským studentským pastorem J. Dvořákem jsme diskutovali činnost, kterou pod hlavičkou INRI road vyvíjí. Nabízených pořadů a aktivit se účastní řada mladých lidí, kteří se v minulosti vytratili z našich sborů.
 • Proběhlo setkání kaplanů, které se věnovalo nastavení této specifické práce.
 • Více než 230 účastníků měla Robinzonáda, víkendové setkání pro děti, která letos proběhla u vodní plochy Rozkoš ve Východních Čechách.
 • KMŠZŠ Eliáš se chystá na loučení s prvními deváťáky. Do první třídy pak bylo přijato 18 dětí, ačkoli zájem byl mnohem větší.
 • Adame, S. Lanc, K. Vasilek, Z. Martásek, E. Miškej, J. Hrdinka, P. Šimek se loučí se svými sbory a na nová místa se stěhují Adameovi, Lancovi, Vasilkovi, Martáskovi, T. Špác, O. Černoch a uvítán bude také M. Čančík s rodinou.
 • V Praze v prostorách sboru Bethany se setkali kazatelské páry, kteří jsou již v důchodu.
 • Na ATI bylo z ČS přijato 12 lidí.

 Administrativní rozhodnutí

 • VČS přijal obsah smlouvy o spolupráci mezi ČS CASD a z.s. Petrklíč. Zároveň pověřil předsedu ČS V. Vursta, aby tuto smlouvu podepsal.
 • Sbor České Budějovice předložil návrh na úpravu církevního řádu. Návrh se týká zejména rozporu mezi sborovou praxí a církevním řádem respektive tématy týkajícími se manželské smlouvy. Protože si návrh vyžaduje dostatečný čas na promyslení souvislostí a není nutné dospět k rozhodnutí ihned, posunuli jsme tento bod na příští zasedání VČS.

Personální rozhodnutí

 • VČS rozhodl o zaměstnání J. Chmela na pozici biblického pracovníka, který bude pracovat na benešovsku, vlašimsku a táborsku.
 • Rozhodnutí o druhém roku nástupní praxe začínajících kazatelů.
  • T. Duchoň – druhý rok nástupní praxe u K. Vasilka (na Pardubicku)
  • M. Jonáš – druhý rok nástupní praxe u P. Adameho (na Českobudějovicku)
  • S. Sílová – druhý rok nástupní praxe u J. Cepla (v Praze)
  • R. Jonczy – druhý rok nástupní praxe u I. Michalce (na Litoměřicku) a v Ústecké nemocnici.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Hronov, Náchod, Č. Kostelec (T. Špác) je kazatel P. Staš.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Brandýs nad Labem a Neratovice (M. Čančík) je kazatel E. Miškej.
 • Ordinovaným kazatelem pro sbory Benešov, Tábor, Vlašim (O. Černoch) je kazatel P. Šimek.
 • Ve sboru Generace víry – Liberec je nově zodpovědným kazatelem vedoucí oddělení evangelizace J. Libotovský a to na jeden rok (do červnového VČS v roce 2017) Současně byl zodpovědností ordinovaného kazatele pověřen D. Čančík.

Hospodářské rozhodnutí

 • VČSU předložil VČS návrh na vyrovnání nemovitého majetku v Praze.

VČS přijal toto vyrovnání nemovitého majetku.

Ze strany ČSU se jedná 4 byty + kanceláře AWR.

Ze strany ČS nemovitosti Lhotka + jednoho bytu.

Tímto krokem jsou uzavřeny všechny historické majetkové transakce mezi ČS a ČSU.

 • VČS rozhodl o realizaci rekonstrukce podlah v bytě pro kazatele v Českých Budějovicích.
 • VČS přijal předloženou uzávěrku hospodaření ČS za rok 2015.