České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Prezentace služby lidem s postižením již po sedmé

2. 9. 2016 09:46 Ingrid Škábová Diakonie,Sociální činnost

V sobotu 27. 8. 2016 proběhlo již v sedmém regionu představení služby lidem s postižením. Po setkáních v Českých Budějovicích, Plzni a Karlových Varech se účastníci sešli tentokrát v Liberci. Setkání jsou připravována s ohledem na ty, kteří v církvi slouží jako diakoni a vedoucí misie, ale hojně jsou navštěvována i dalšími lidmi, kteří se o tuto službu zajímají.

Určitým standardem těchto setkání je, že jsou tlumočena do znakového jazyka. Účastníci tak mohou přímo sledovat práci těch, kteří profesionálně slouží neslyšícím.

V úvodu setkání hovořil Daniel Hrdinka, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby při Českém sdružení, o duchovních aspektech služby. Josef Slowík, odborný garant služby lidem s handicapem, poté představil posluchačům souvislosti a specifika služby těmto lidem v církvi adventistů. Jitka Morávková, sama neslyšící, velmi poutavě představila – jak sama říká – „svět ticha“ a inspirativní aktivity realizované pro lidi a s lidmi s tímto postižením. Následně hovořil Daniel Hottmar, biblický pracovník, který sám potřebuje invalidní vozík, o tom, jak je mu vlastní, a s nadhledem a humorem vyprávěl, jak se žije lidem s fyzickým handicapem v běžném životě i v církvi. V závěrečné části nechyběla diskuse a podněty k šíření této služby i v dané oblasti.

Přítomní diakoni obdrželi příručku pro práci s lidmi s postižením s názvem Člověk s handicapem v křesťanském společenství, jejíž autorem je Josef Slowík.

Poslední z regionálních prezentací tohoto typu proběhne 24. září v modlitebně v Ústí nad Labem.

České Budějovice LiberecKázání - br. HottmarPřednáška - br. SlowíkPlzeňKarlovy Vary