České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2017

4. 10. 2016 19:55 David Čančík Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami, ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Celková částka uvolněná pro rok 2017 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi.

 

Zejména sbory a organizace při ČS CASD jsou pozvány rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Další informace v rubrice: Fond podpory