České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Výsledky žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2017

13. 12. 2016 00:36 David Čančík Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne rozdělilo pro rok 2017 částku ve výši 743.270,- Kč  na  sociální  projekty.  Jde  výhradně  o  peníze  z majetkoveho  vyrovnání  s  církvemi,  část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2016 zveřejnilo České sdružení již třetím rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na tři oblasti: podporu seniorů a osob s postižením, na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů, a úplnou novinkou byla výzva na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo třináct oprávněných žadatelů, sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky, ústav a obecně prospěšná společnost ADRA. Podmínkou přiznání grantu je spolupráce se sbory nebo institucemi v Českém sdružení Církve adventistů sedmého  dne.   Žadatelé chtěli v podaných projektech realizovat sociální služby v hodnotě  4.490.897,- Kč. Celková výše požadovaných dotací byla 1.230.824,- Kč.

Grantová komise je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají projekty ze státní správy a samosprávy, ale i projekty Evropské unie (Petr Kafka, Daniel Hrdinka, Martina Zdražilová a Radomír Špinka). Komisi doplňují členové Výboru Českého sdružení Csaba Čák a Richard Vlach. Zasedání komise se účastní předseda Českého sdružení, není ale jejím členem. „Komise pečlivě projekty zhodnotila a navrhla u 10 z nich přidělení dotace, jeden projekt doporučila podpořit z jiných  zdrojů  a  dva  projekty  pro  nedodržení  metodiky  nebo  výzvy  musela  navrhnout k vyřazení“ uvedl Petr Kafka, předseda grantové komise.

„Komise podpořila čtyři dobrovolnická centra ADRA, a to v České Lípě, Českých Budějovicích, Chomutově a pobočku plzeňského centra v Příbrami. Dále projekty Sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze 6 – Sedlci na vzdělávání týmu Mateřského klubu Rybička,  projekt terénní péče seniorům při Sboru Církve adventistů v Praze – Smíchově, projekt péče o seniory a sociálně potřebné při Sboru Církve adventistů v Sokolově a projekt Sboru Církve adventistů sedmého dne Ústí nad Labem na výuku znakové řeči. Mezi podpořené patří i projet spolku poTom na podporu sociální péče v oblasti působení Sboru Církve adventistů sedmého dne v Klatovech a projekt senior dopravy Komunitního centra Petrklíč“.

České sdružení Církve adventistů sedmého dne dlouhodobě usiluje o to, aby církev spolupracovala na sociálních projektech obcí, měst, krajů, ale i ministerstev. „Zatím víme, že sedm úspěšných žadatelů na rok 2017 je zároveň příjemcem grantu právě z města, kraje, ale i z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. To nás velmi těší. Propojení společné práce je vidět i v oblasti čerpání grantů“, dodal Petr Kafka.

Výsledky grantové řízení jsou zveřejněny – ZDE