České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Setkání diakonů ČS na Slapech

13. 12. 2016 00:45 David Čančík Sociální činnost

Ve dnech 4. a 6. listopadu 2016 se v rekreačním středisku Líchovy na Slapech konalo setkání diakonů Českého sdružení CASD.

Na setkání přijeli diakoni a ti, kteří se chtěli navzájem povzbudit, načerpat síly a podělit o svou službu v církvi a mimo ni. Program byl zaměřen na službu lidem s handicapem. Pozvání přijaly dvě okouzlující dámy na invalidním vozíku Hanka a Jitka, které se podělily se svým příběhem. Další milý host Tomáš Trávníček  přednášel o tom, jak pečovat o lidi s handicapem.

Sobotní kázání měl David Čančík, který se zamýšlel nad bibl. texty: Řím 12,1-8 ; Ef 4,1-16 . Ranní rozjímání a večerní ztišení vedl Zdeněk Martásek.

Celé setkání vedl laskavým slovem Daniel Hrdinka, vedoucí diakonie a sociální služby ČS. Svými inspirativními přednáškami účastníky setkání vtáhl do tématiky diakonie, roly diakona a diakonské služby. Na závěr představil Příručku pro diakona a diakonky CASD, ze které je tento úryvek:

Dnešním diakonům a diakonkám Bůh říká: „… poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy. Nyní hleď, Hospodin tě vyvolil, abys mu vybudoval dům, svatyni. Buď rozhodný a jednej! (1Pa 28,9.10)

“Vnímala jsem vedení Duchem svatým všech, kteří k nám hovořili. Vše se krásně doplňovalo a promlouvalo k našim srdcím,” říká Lydie Žůrková. “Prožili jsme čas zastavení se, přemýšlení nad svou službou, povzbuzení k růstu. Díky za novou, živou motivaci k službě.”

Sepsala Pavlína Čermáková