České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 8. zasedání Výboru Českého sdružení

9. 12. 2016 17:28 David Čančík České sdružení

VČS na úvod oslovil tajemník ČSU Peter Čík. Ve svém zamyšlení upozornil na 4 biblické příběhy o Kainovi, Abramovi, Jákobovi a Mojžíšovi, kde nacházíme Boha, který navzdory zjevným pokleskům neláme nad člověkem hůl, ale ujišťuje ho, že i přesto ho miluje a neobrátí se k němu zády.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Kazatelské shromáždění – zaměřeno na službu a povolání kazatele.
 • Setkání starších a vedoucích sborů (cca 40 účastníků) – téma bylo zaměřeno na obsah činnosti sborů a jejich potřeby ve vztahu ke kazateli a celé církvi.
 • Mimořádná konference potvrdila praxi i postoj ČS v oblasti uzavírání manželství i přístupu k rozvodům.
 • Setkání kazatelů v NP – Soňa Sílová, Marek Jonáš, Tomáš Duchoň, Roman Jonczy.
 • Setkání s vedoucími oddělení při ČS.
 • Setkání okrsků (pardubický a hradecký) – tvorba rady okrsků.
 • Grantová komise – vyhodnocení podaných žádostí o grant.
 • Ordinace bratra M. Lindtnera.
 • Na ČS proběhl audit z EUD – účetnictví je na ČS vedeno zodpovědně a přehledně.

 Roční zprávy přednesené na VČS:

 • Zpráva KZŠMŠ Elijáš                                      – H.Loderová
 • Zpráva oddělení dětí, KP a DSŠ                    – R.Buchtel
 • Zpráva oddělení mládeže                                – V.Vondrášek (zastoupený J.Libotovským)
 • Zpráva oddělení KD                                         – R.Jonczy
 • Zpráva oddělení misie                                     – J.Libotovský
 • Zpráva oddělení soc. služby a diakonie        – D.Hrdinka

Roční zprávy dodané písemně:

 • Zpráva oddělení služby žen                             – A.Heczková
 • Zpráva oddělení zdraví                                     – O.Libotovská
 • Zpráva kaplanského oddělení                         – P.Zvolánek

Hospodářská rozhodnutí

 • Přidělení grantů

VČS na základě návrhu grantové komise rozhodl o přidělení finančních prostředků z grantu ČS 10 žádajícím subjektům a to v celkové výši 743 270 Kč. Celkem o grant žádalo 13 subjektů a požadované prostředky byly v celkové výši 1 230 324 Kč.

 • Návrh rozpočtu ČS na rok 2017

VČS rozhodl o přijetí navrženého rozpočtu ČS v celkové výši 51 320 000 Kč na výdajové straně a 58 925 000 Kč na příjmové straně.

 •  Prodej bytu br. P. Šimkovi

VČS rozhodl o prodeji bytu ČS, v kterém bydlí rodina P. Šimka. Byt bude P. Šimkovi ml. prodán na základě tržního odhadu.

Administrativní rozhodnutí

 •  Kalendář na rok 2017
  • Kalendář ČS pro rok 2017 byl sestaven na základě dílčích kalendářů vedoucích jednotlivých oddělení a vedení ČS.
  • Kalendář zohledňuje termíny stanovené ČSU.
  • Kalendář je zpřístupněn na webu ČS, kde jsou barevně odlišeny aktivity dětí, mládeže a ostatních oddělení včetně kanceláře ČS.
 • Založení sboru Protivín

VČS souhlasí s žádostí o založení sboru Protivín.

Personální rozhodnutí

 • Obsazení sborů Benešov, Tábor a Vlašim po odchodu O. Černocha

O. Černoch podal výpověď ze zaměstnání a jeho pracovní poměr bude ukončen k 31. 12. 2016. Chceme zachovat svazek tamních sborů Tábor, Benešov, Vlašim, no prozatím nemáme za O. Černocha náhradu. Proto VČS rozhodl, že do léta 2017 budou sbory Benešov a Vlašim svěřeny do péče kazateli P. Šimkovi a Tábor M. Škrlovi.

 • Biblický pracovník – Karel Bušta

VČS rozhodl zaměstnat Karla Buštu jako biblického pracovníka pro oblast Budějovicka. Jeho úkolem bude spolupracovat s místním kazatelem a zároveň se věnovat tzv. bílým místům Třeboň a Týn nad Vltavou.

 •  Nástupní praxe – Kristína Čančík

VČS rozhodl o přijetí Kristíny Čančík do dvouleté nástupní praxe se zaměřením na kaplanskou službu a to od 1. 2. 2017.

Praxi bude absolvovat na sborech kazatele Pavla Šimka.

 •  Ordinace – Čestmír Šťovíček

VČS rozhodl o ordinaci kazatele Čestmíra Šťovíčka.

 

Příští jednání VČS se uskuteční 5. března 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.