České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení

10. 3. 2017 12:28 David Čančík České sdružení

Na úvod devátého zasedání VČS otevřel bratr Peter Čík  pátou kapitolu Lukášova evangelia, kde je záznam o povolání učedníků. Řada budoucích učedníků byli spolupracovníci, kteří vše dělali společně, sdíleli svůj majetek potřebný pro rybolov. V rybolovu byli zkušení, byl jejich obživou. Povolání učedníků k následování JK předcházel zázrak spojený s lovem ryb. Tento prožitek učedníky hluboce zasáhl. Uvědomili si, že jediné, co od nich Mistr žádá, je důvěra.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • společná novoroční pastorálka v Praze za účasti kazatelů, kazatelů v důchodu, biblických pracovníků, pracovníků His Hands, global mission a kaplanů
 • setkání vedoucích oddělení
 • dvoudenní setkání vedení ČS s okrskovými kazateli
 • setkání vedení ČS a ČSU
 • grantová komise ČS
 • pracovní skupina Sociální služby
 • pracovní skupina kaplanů ČS
 • KZMŠE – stále čekáme na rozhodnutí MŠMT o střední škole
 • správní rada Společenského centra Londýnská 30
 • setkání s lidmi fungujícími v rámci INRI Road v ČS
 • návštěva ukrajinské unie předsedy ČS a ČSU
 • setkání N. Zense s představiteli ČSU, předsedy a hospodáři sdružení

Administrativní rozhodnutí

 • Individuální studium J. Libotovského a R. Hampachera

VČS rozhodl o sepsání žádosti ATI o umožnění individuálního studia J. Libotovského a R. Hampachera, které vezme v potaz jejich dosavadní studium a možnosti s ohledem na jejich práci v církvi.

Personální rozhodnutí

 • Uspořádání sborů – kazatelská místa

VČS rozhodl:

– z důvodu výrazně vyššího počtu členů, než je na jedno kazatelské místo v ČS obvyklé, zaměstnat na sborech Praha-Smíchov, Praha-Krč a Praha-Sedlec druhého kazatele

– změnit uspořádání sborů v rámci kazatelských míst následovně:

Vary a Sokolov

Cheb a Tachov

Klatovy a Domažlice

Ústí nad Labem a Děčín

Liberec-Generace víry a Rumburk

Bethany-Praha Michle, Brandýs nad Labem a Neratovice

Tábor, Benešov a Vlašim

 • Obsazení sborů (stěhování kazatelů) v roce 2017

 (tučně vyznačeno kdo a kam se stěhuje)

M. Lindtner – Karlovy Vary, Sokolov

J. Mráček – Klatovy, Domažlice

M. Bísek Tachov, Cheb

M. Jonáš Benešov, Vlašim, Tábor

T. Duchoň Ústí nad Labem, Děčín

M. Čančík Liberec-Generace víry, Rumburk

S. Sílová – druhý kazatel pro sbory Praha-Smíchov, Praha -Sedlec, Praha-Krč

P. Šimek – Bethany-Praha Michle, Brandýs nad Labem, Neratovice

 • Ordinovaní kazatelé v místech, kde jsou kazatelé neordinovaní

M. Bísek – Tachov, Cheb – ordinovaný kazatel B. Zámečník

M. Jonáš – Benešov, Vlašim, Tábor – ordinovaný kazatel D. Čančík

T. Duchoň – Ústí nad Labem, Děčín – ordinovaný kazatel I. Michalec

M. Čančík – Liberec-Generace víry, Rumburk – ordinovaný kazatel V. Vurst

 

Příští jednání VČS se uskuteční 11. června 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.