České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

16. 6. 2017 01:43 David Čančík České sdružení

Na úvod desátého zasedání VČS otevřel bratr Mikuláš Pavlík  jedenáctou kapitolu Markova evangelia a přečetl 1-11 verš.  Ježíš vstoupil do Jeruzaléma na oslátku. Touto kapitolou se začíná poslední etapa Ježíšova života. Byť jeho poslední týden se odehrával v Jeruzalémě, denně se vracel do Lazarova domu v Bethanii. Ježíš potřeboval blízkost lidí, kteří mu rozumí v očekávání toho, co brzy mělo následovat. Ježíšův skutek, vypůjčení si oslátka, dosvědčil proroctví napsaná o něm. Nebylo cílem si přivlastnit slávu, ale zpřístupnit lidem porozumění a víru v toho, kdo byl křehký jako člověk, ale zároveň byl zaslíbeným Mesiášem.

Administrativní rozhodnutí 

  • Složení grantové komise

VČS rozhodl o doplnění grantové komise a jmenoval jejího nového předsedu.

předseda komise:           Richard Vlach

členové:                            Csaba Čák, Daniel Hrdinka, Radek Špinka, Martina Hradecká, Jaroslav Hejra

  • Grantový výzva ČS 2018

VČS rozhodl o vyhlášení grantové výzvy ČS na rok 2018.  Na tuto výzvu uvolnil 850 000 Kč.

Grant ČS podpoří následující projekty:

  1. Na podporu seniorů a osob s postižením. Na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti.
  2. Na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením směřující ke zkvalitnění jejich životů.
  3. Na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů sociálního charakteru.
  4. Na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…).

Personální rozhodnutí

  • Ordinace – Miroslav Bísek

VČS rozhodl o ordinaci Miroslava Bíska, nyní předloží toto rozhodnutí VČSU k vyjádření.

  • Nástupní praxe – Martin Pavlík

VČS rozhodl o nástupu Martina Pavlíka do pracovního poměru a to od 1. 10. 2017  s úkolem předat svoji práci ve sboru Vinohrady respektive v aktivitách INRI road. Od 1. 1. 2018 pak nastoupí do kazatelské nástupní praxe v Praze u br. J. Lodera na jemu svěřených sborech.

Hospodářská rozhodnutí

  • Fond oprav

VČS rozhodl zřídit  fond oprav ČS a zároveň přijal  záměr, učinit potřebné kroky k tomu, aby sbory podle užívaných metrů v budovách ČS, přispívaly do tohoto fondu.  

  • Záměr vyrovnaného rozpočtu

VČS  přijal záměr do 5 let nastavit rozpočet ČS tak, aby splňoval pravidlo mezd a nákladů na zaměstnance do 50-56% desátků. Dále nachystat podmínky pro budoucí rozpočty tak, aby byly připraveny na postupné snižování plateb od státu.

Příští jednání VČS se uskuteční 8. října 2017, v 9 hodin, v KZŠMŠ Elijáš v Praze.