České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Vzdělávání laických kazatelů

28. 9. 2017 01:55 David Čančík neoznačeno
Vážení zájemci o vzdělávání pro laické kazatele
Navazuji na naši jarní informaci o připravovaném vzdělávání pro ty z vás, kteří uvažujete o službě laického kazatele, vnímáte Boží povolání, nebo vás ve sboru k této službě někdo povzbudil, případně již kážete a chcete se zdokonalit. ČS, pod patronátem ATI a ve spolupráci s kazateli jednotlivých sborů, připravilo praktický vzdělávací program, který by měl pomoci těm z vás, kteří chcete umět pracovat s textem Božího slova a následně ho formou kázání předávat svým posluchačům. Budete mít možnost seznámit se “s řemeslem” této části kazatelské práce, ale také získáte osobní zkušenosti a doporučení těch, kteří tímto způsoběm slouží. Velkým přínosem bude také originální pojetí semináře v jednotlivých okrscích.  Nenechte si proto útéct tuto jedinečnou příležitost pro svůj růst v této oblasti.
Nyní je tedy příležitost vyjádřit svůj zájem (přihlásit se)
Seminář bude realizován následovně:

1.    Setkání                        říjen – listopad                  u vás na okrsku

2.    Setkání                        13. 1. 2018                        ATI – Sázava

3.    Setkání                        10. 3. 2018                        ATI – Sázava

4.    Setkání                        duben – květen                 u vás na okrsku

Místo a termín prvního setkání: (některé okrsky si ho rozdělili na více jednodenních nebo půldenních setkání)
 • Ústecký okrsek
  • Koordinátor:  Ivan Michalec
  • Místo: Teplice
  • Termín: 28.10.
 • Liberecký okrsek
  • Koordinátor:  Roman Hampacher
  • Místo: Turnov
  • Termín: 21.10. + 18.11. (sobotní odpoledne)
 • Hradecký a Pardubický okrsek
  • Koordinátor:  Jiří Koun
  • Místo: Hradec Králové
  • Termín: 28.10. + 25.11. (soboty vždy 15-19 hodin)
 • Jihočeský okrsek
  • Koordinátor:  Petr Adame
  • Místo: České Budějovice
  • Termín: 2.12. (sobota – celý den)
 • Západočeský okrsek
  • Koordinátor:  Jan Libotovský
  • Místo: Plzeň
  • Termín: 21.10. (sobota – celý den)
 • Středočeský okrsek a Praha
  • Koordinátor:  Josef Dvořák
  • Místo: Praha (Bethany)
  • Termín: 7.10. + 21.10. + 28.10.  (sobotní odpoledne)
Seminář je zdarma, bude-li třeba ubytování, stravu – hradí ČS, na vás je cesta na místo (je však možné i o tomto nákladu se dohodnout se svým sborem)
Každý účastník dostane zdarma metodiku pro laické kazatele.

Formulář pro přihlašování je – ZDE    (přihlásit se je možné do 30.9. 2017)