České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 13. zasedání Výboru Českého sdružení

12. 3. 2018 19:04 David Čančík České sdružení

Mikuláš Pavlík zahájil třinácté zasedání VČS úvahou nad 7. kapitolou Lukášova evangelia. Nácházíme zde dva příběhy o uzdravení, respektive vzkříšení. Je to setník a jeho sluha a v druhém případě vdova, které zemřel její syn. V obou případech je zřejmé, že Ježíšův zázračný zásah nebyl podmíněn jakýmikoli zásluhami. Spasení je dáno z milosti a přijímáme ho vírou. Ničím jiným ho nelze získat.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Účast na akcích oddělení: vyslání vězeňských dobrovolníků a kaplanů (Z. Martasek, A. Kocián, P. Zvolánek), Kudykam po rozvodu, Výlov – akce mládeže, seminář o službě lidem s handicapem, poradní výbor kaplanů, setkání vedoucích mládeže.
 • Pastorálky po okrscích, leden – výroční „svíčková“ pastorálka
 • Setkání starších a vedoucích, tajemníků, pokladníků sborů – ústecký okrsek, Praha
  a Střední Čechy, pardubický okrsek
 • KSŠZŠMŠE – informace H. Loderová
  • Škola si připomíná 10. výročí vzniku
  • 3. v 17 hodin proběhne na Smíchově školní akademie
  • 10. proběhne slavnostní koncert, který bude věnován všem, kteří se jakkoli
   se školou Elijáš protnuli.
  • Nyní jsou před námi zápisy a přijímačky.
  • V létě bude provedena rekonstrukce stávající budovy a otevřena budova nová.
 • PVBT – hlavní host M. Pavlík, ranní zamyšlení – P. Staš. Sobota odpoledne – koncert hudební skupiny ze sboru Česká Třebová.
 • Otevření sboru Pardubice
 • Začali jsme spolupráci s Post Bellum
 • Martasek se stane od 1. 4. 2018 kaplanem ve věznici Bělušice na jeden den v týdnu.
 • V březnu proběhne odložená misijní cesta br. Z. Martaska v Žitomiru na Ukrajině.

Administrativní rozhodnutí

 • Směrnice – Biblický pracovník

VČS schválil směrnici, která popisuje základní činnosti a zodpovědnosti pozice „Biblický pracovník“.

Personální rozhodnutí

 • Nástupní praxe T. Ondráčka

VČS rozhodl, že vedoucím nástupní praxe T. Ondráčka se stane kazatel P. Staš.

Hospodářská rozhodnutí

 • Fond oprav – výjimky

VČS schválil výjimku pro Sbor Cheb, který bude odvádět do fondu oprav pouze 50 % z obecně stanovené částky. Důvodem jsou vysoké platby do fondu SVJ.

 • VČS určil finanční prostředky do druhého kola grantové výzvy
 • Jedná se o vratky z roku 2017 (nevyužité prostředky)
 • Dalším zdrojem pak bude 90 000 Kč nepřidělených v prvním kole.
 • VČS přijal text pro druhého kolo grantové výzvy pro rok 2018

Obsahem výzvy bude podpora projektů, které již byly podpořeny v prvním kole a jsou zaměřeny na podporu seniorů a osob s postižením, na zajištění základní péče, asistence, aktivizace a vzdělávání vedoucí k posílení jejich soběstačnosti, zaměřené zejména na členy z řad CASD. Výzva bude vyhlášena hned poté, co budou navráceny nevyužité prostředky z loňského roku.

Zprávy a informace

Zpráva oddělení misie

 • Libotovský přestavil výsledky stavu adventismu v ČS na základě sčítání lidu.
 • Důvody, proč adventismus není v ČS rostoucí, vidí v tomto:
  • Neautentická víra
  • Skomírající sbory
  • Neutěšené vztahy
 • Odpovědí na tento stav jsou aktivity oddělení misie
  • Víkendy duchovní obnovy
  • Podpora malých skupinek na sborech
  • Program – hledání duchovních darů
  • Program – nakažlivé křesťanství

Přehled rozhodnutí a jejich plnění z konference ČS v roce 2015             

 • Čák informoval o postupu plnění rozhodnutí číslo 42. konference ČS 2015.
  • Informace budou zveřejněny jako součást výročních zpráv.
 • Libotovský informoval o postupu řešení v bodech 7 a 61.
  • Podporujeme revitalizaci sborů formou malých skupinek.

CIS (církevní informační systém)

 • Do CISu byli v prosinci zapojeni kazatelé ČS a jeho prostřednictvím nyní posílají své rozpisy kázání.
 • V průběhu 1.Q byli do CISu zapojeni také tajemníci sborů. Nyní probíhá zaškolování v práci s CISem. Tajemníci přes tento systém budou řešit statistické zprávy, seznamy činovníků sboru, informace o sboru, převody členů a žádosti o průkaz pro laické kazatele.

Rady okrsků (informace)

 • Okrskové rady se ustavily a fungují v západočeském, jihočeském, hradeckém
  a pardubickém okrsku.
 • Ústecký a liberecký okrsek jsou v procesu hledání vhodné formy.
 • Středočeský okrsek se bude setkávat pouze podle konkrétní potřeby.

Školení laických kazatelů

 • Jsme v polovině kurzu. V sobotu 10. 3. 2018 nás čeká III. blok zaměřený na homiletiku.
 • Účastní se ho více než 100 „studentů“
 • Uvažujeme o nabídce dalšího vzdělávání v rámci okrsků

 Příští jednání VČS se uskuteční 3. června 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.