České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva ze 14. zasedání Výboru Českého sdružení

15. 6. 2018 18:31 David Čančík České sdružení

Bratr Peter Čík zahájil 14 zasedání VČS četbou textu ze Zjevení 21 kapitoly. „Viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Hospodin zaslibuje nové stvoření všeho pokaženého. Změna bude radikální. Bůh bude pobývat uprostřed lidí. To dobré je tedy před námi. Dnes ještě nejsme na konci Bohem zaslíbené cesty, ale již dnes ve víře můžeme zakoušet předchuť tohoto všeho, co Bůh pro nás chystá.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Výbor kaplanského oddělení – Valdice
 • Zasedání přípravného výboru Biblického týdne
 • Pastorálky s kazateli na téma náplň kazatelské práce – Pardubický, Hradecký, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Západočeský okrsek, okrsek Praha a Střední Čechy.
 • Ordinace kazatelů Romana Buchtela a Miroslava Bíska
 • Školení laických kazatelů
 • Setkání starších / vedoucích sborů a tajemníků – Pardubický, Hradecký, Západočeský, Liberecký a Jihočeský okrsek
 • KSŠZŠMŠ Elijáš – 2x RŠPO, školní akademie, SR školy
  • zápisy do MŠ (22 přihlášek na 6 míst)
  • zápisy na ZŠ (36 přihlášek na 18 míst
  • přihlášky na SŠ (10 přihlášek – zatím přijato 7 z nich)
  • v létě ve školní budově proběhne rekonstrukce a bude se otevírat nová budova
  • škola hledá druhého kaplana pro Lyceum
 • přijímačky ATI
 • otevření charitativního obchůdku – Turnov a Chomutov

Administrativní rozhodnutí

 • Diferenční studium Martina Pavlíka

                VČS rozhodl o podání žádosti Martina Pavlíka k diferenčnímu studiu na ATI.

 • Vize ČS na příští konferenční období

VČS rozhodl o zpracování vize pro další volební období. Tento materiál bude Výboru sloužit jako podklad pro plány a programy konference ČS.

 • Záměr stěhování kanceláří ČS

VČS rozhodl přestěhovat kanceláře ČS do nabídnutých prostor ve III.NP (kancelářská nástavba) budovy Peroutkova 57, Praha 5. Tím se uvolní prostory v I.NP (nyní kanceláře Pathfinder, z.s.) a byt ve II.NP, který může od léta 2019 sloužit pro kazatele. Současně rozhodl o rekonstrukci (zvětšení) jídelny a údržbu zasedaček v I.NP budovy Peroutkova 57, Praha 5 a opravu bytu ve II.NP (stávající kanceláře ČS).

Personální rozhodnutí

 • Samuel Vaněk

Samuel Vaněk podal žádost o poskytnutí bydlení na důchod ve volném bytě ČS ve sboru v Liberci. Bratr Vaněk je již rok na nemocenské, nyní ho čeká rozhodnutí o invalidním důchodu. Byt, v kterém v současném období rodina Vaňková bydlí, je pro jeho stav nevyhovující. Z těchto důvodů je žádosti vyhověno.

 • Česká Třebová, Svitavy a Choceň – obsazení sborů po kazateli S. Vaňkovi

VČS pověřil péčí o sbory Česká Třebová, Svitavy a Choceň i nadále bratra E. Miškeje a to do léta 2019. Po té budou tyto sbory obsazeny kazatelem, který bude v místě bydlet.

 • Žádost o nástupní praxi – D. Hrdinka

                VČS rozhodl o přijetí D. Hrdinky (současný vedoucí oddělení komunikace) do nástupní praxe, a to od září 2019.

 • Záměr – biblický pracovník pro rusky mluvící sbor

VČS rozhodl o záměru zaměstnat biblického pracovníka pro rusky hovořící sbor. O vhodného kandidáta bude požádána ukrajinská unie.

Hospodářská rozhodnutí

 • Druhá grantová výzva ČS

Grantová komise předložila návrh, který obsahuje podporu pro všech pět žadatelů. VČS tento návrh přijal. Podrobné výsledky se dočtete na webu ČS.

 • Rekonstrukce Poděbrady

VČS rozhodl o vítězi výběrového řízení pro rekonstrukci modlitebny v Poděbradech. Stavebním úpravám tak již nic nestojí v cestě. Rekonstrukci bude provádět firma Miláček s.r.o. Poděbrady.

 • Žádost sboru Jablonné nad Orlicí

Sbor Jablonné nad Orlicí požádal o možnost realizace modlitebny ve svém městě. VČS rozhodl o  zahájení jednání se sborem s cílem zjistit veškeré informace, které jsou důležité k rozhodnutí v této věci.

Zároveň rozhodl o přípravě systému hodnocení žádostí o stavby nebo rekonstrukce do podzimního zasedání VČS.

Informace:

GDPR – informace

 • Tuto oblast koordinuje ČSU.
 • Proběhl audit sboru Praha – Smíchov a na základě toho vznikl formulář pro ostatní sbory. Každý sbor si nyní udělá vlastní audit, z kterého vyplynou případné nedostatky.
 • Do září bude na základě této analýzy sborům poskytnuta směrnice pro práci s osobními údaji.

Příští jednání VČS se uskuteční 7. října 2018 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.