České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Samuel Vaněk

10. 10. 2018 18:23 David Čančík neoznačeno

V sobotu 6. 10. ve 21 hodin zemřel Samuel Vaněk, kazatel sborů v České Třebové, Svitavách a Chocni. Více než rok bojoval s těžkou nemocí, které nakonec podlehl. 

Samuel dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. Do rukou, jichž se neochvějně držel. Často v tomto čase mluvil o své důvěře k Bohu navzdory nemoci, kterou procházel. Svoji důvěrou v Boha i v tomto nejtěžším údobí života inspiroval a posiloval řadu lidí kolem sebe.

Samuel zemřel a nám nezbývá než se s ním naposled rozloučit v naději na budoucí shledání.