České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 16. zasedání Výboru Českého sdružení

14. 12. 2018 14:14 David Čančík České sdružení

Zasedání otevřel br. M. Pavlík textem z listu Koloským 4, 16. Apoštol Pavel v tomto textu vyzývá Koloské, aby si přečetli list pro Laodicejské. Tento list však v Bibli nenajdeme. Proč tedy máme tento verš v Bibli? Díky němu si můžeme všimnout, že dopis, který Pavel poslal je určený pro všechny členy sborů, ne jen pro jeho představitele. A dále, že žádný Pavlův dopis není pouze privátní, ale může posloužit i v jiném kontextu.  Pavel viděl potřebu provázanosti a kooperace mezi jednotlivými sbory. I v tomto můžeme nacházet inspiraci pro naše sborová společenství.

Přehled aktivit a činnosti v ČS od posledního setkání VČS:

 • Kazatelské setkání – G. Mihalec (představení nového předmanželského semináře)
 • Kazatelské setkání s manželkami
 • Setkání vedoucích oddělení při ČS
 • Účast na akcích oddělení při ČS – Sociální skupina, Grantová komise, Studentská bohoslužba INRI ROAD v Hradci Králové, poradní skupina evangelizace
 • Setkání s kazateli v Nástupní praxi
 • Pohřeb Samuela Vaňka
 • KSŠZŠMŠ Elijáš – imatrikulace lyceum. Dále se uskutečnila Rada školy, Rada školské právnické osoby, Správní rada školy a také proběhl koncert k 10. výročí založení školy.
 • Setkání evropského ASI
 • Setkání s M. Jungovou ředitelkou Hope4Kids ohledně spolupráce v programu Etické dílny na školách.

Administrativní rozhodnutí

 • Změna termínu pracovního setkání konference ČS

VČS rozhodl o změně termínu prvního setkání pracovní části konference ČS na neděli 28. 4. 2019. Důvodem je nevhodnost původního termínu, protože se nachází uprostřed čtyř volných dní.

 • Delegát sboru při sdružení na konferenci ČS

VČS rozhodl, že delegátem za Sbor při ČS bude Robert Žižka, který je součástí skupiny Praha Melantrichova.

 • Hosté na konferenci ČS

VČS pozve na konferenci ČS, coby oficiální hosty konference, tyto skupiny: neordinované kazatele, kazatele v důchodu, biblické pracovníky a vedoucí oddělení ČS.

 • Systém obsazení přípravného výboru konference ČS

VČS se rozhodl pověřit okrskové kazatele, aby zorganizovali setkání delegátů konference v rámci okrsku a ti na této platformě připravili návrh obsazení přípravného výboru podle počtů, které byly pro ten či onen okrsek schváleny. Celkový počet členů přípravného výboru bude 22.

 • Zasílání podkladů delegátům konference ČS

VČS rozhodl v souladu s jednacím řádem konference, zaslat podklady ke konferenci ČS delegátům elektronicky. Na vyžádání však bude možné získat vytištěné podklady poštou.

 • Body do agendy konference ČSU

VČS podrobně prodiskutoval všechny doručené podněty do agendy konference ČSU a na jejich základě definoval návrhy bodů do agendy konference ČSU. Jednotlivé návrhy byly zaslány Výboru ČSU ke schválení, který přijme agendu konference a tu pak pošle jednotlivým delegátům.

 • Zahraniční cesty a návštěvy v roce 2019

VČS rozhodl o uskutečnění následujících zahraničních cest nebo návštěv:

Duda – Biblický týden ČS

Sílová – setkání kazatelek (Friedensau – Německo)

Buchtel – Camporee (Portugalsko)

 • Žádost o dotaci z EUD pro projekt charitativních obchůdků v Turnově.

VČS se rozhodl prostřednictvím ČSU podat na EUD žádost o grant na projekt charitativních obchůdků v Turnově.

 • Kalendář ČS 2019

VČS přijal kalendář akcí ČS na rok 2019. Kalendář bude zveřejněn na webových stránkách ČS.

Personální rozhodnutí

 • Chán – redaktor Adventu

VČS vyhověl žádosti Advent-Orionu, která se týká uvolnění kazatele V. Chána z kazatelské funkce a tím umožnění nástupu na pozici redaktora Adventu – Orion.

 • Obsazení sborů od léta 2019

Chomutov, Litvínov, Teplice                                                                                   J. Matoušek

Vamberk, Dobruška, Jablonné nad Orlicí                                                           P. Pich

Jablonec n.N., Zásada-Zbytky, Horní Rokytnice, Liberec-Generace víry     R. Hampacher

Liberec, Rumburk, Turnov, Železný Brod                                                           M. Čančík

Hospodářská rozhodnutí

 • Rozpočet ČS 2019

VČS přijal rozpočet ČS na rok 2019.

 • Grantová výzva 2019

VČS rozhodl o rozdělení prostředků určených pro grantové řízení ČS podle doporučení grantové komise. Žadatelé budou následně s výsledky seznámeni.           

Informace

 • Tabulka hodnocení objektů ČS

VČS vzal na vědomí doplněnou tabulku hodnocení objektů ČS. Tabulku budeme využívat pro budoucí rozhodování o investicích.

 

Příští jednání VČS se uskuteční 27. ledna 2019 v 9 hodin, v KSŠZŠMŠ Elijáš v Praze.