České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Pojď mezi nás

27. 5. 2019 20:52 David Čančík České sdružení,KMŠZŠSŠ Elijáš

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš hledá dobré učitele nebo učitelky, kteří chtějí být průvodci dětí v říši poznání ve škole, jejímž základem jsou křesťanské hodnoty.