České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Seminář „Kardiovaskulární onemocnění“

3. 5. 2019 18:45 David Čančík Sbory ,

Klub zdraví Praha – Smíchov vás zve na seminář „Kardiovaskulární onemocnění“, věnovaný nejnovějším poznatkům v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Přednáší Prof.John A. Scharffenberg, MD, MPH, odborník v oblasti prevence, profesor na Loma Linda University.

Seminář se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 od 14 hodin v prostorech modlitebny Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5

Dopravní spojení: bus č. 137 – zastávka Urbanova

O profesoru Scharffenbergovi:

Profesor John A. Scharffenberg MD, MPH, je emeritním profesorem Univerzity Loma Linda v Kalifornii a odborníkem v oblasti preventivní medicíny a výživy. Ačkoliv dosáhl v minulém roce věku 95 let, je stále inspirací životní vitality a dobré pohody. Cestuje po celém světě a přednáší o prevenci civilizačních nemocí.

Po studiu preventivní medicíny získal v roce 1956 doktorát v oblasti výživy na Harvardské Univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy.

Jako profesor Univerzity v Loma Lindě byl hlavním školitelem lékařů v oblasti primární prevence. Působil také několik let jako tajemník pro klinickou výživu Národní obrany v Marylandu.

Stal se uznávaným odborníkem a průkopníkem dodnes stále úspěšně používaných vzdělávacích programů pro veřejnost. Jedná se např. o programy snižování nadváhy, prevence onkologických onemocnění, prevence srdečně-cévních onemocnění.

Je také autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační onemocnění

a známým přednášejícím nejen v USA, ale také v zahraničí.

Dan Buttner, stálý spolupracovník National Geografic, napsal knihu „Modré zóny“ o pěti místech na naší planetě, kde se lidé ve zdraví dožívají nejvyššího věku. Jedním z těchto míst je Loma Linda, kde profesor John. A. Scharffenberg působí.

Navštívil rovněž Slovenskou a Českou republiku. V roce 2016 zde měl 173 veřejných vystoupení.

V roce 2018 si připravil přednášky pro školy na Slovensku, podle nejnovějších lékařských studií a aktuálních zdravotních statistických údajů pro Slovenskou republiku, na téma „Co lidem na Slovensku zkracuje život a snižuje kvalitu života“.

V říjnu 2018 měl několik přednášek pro širokou veřejnost na severní Moravě. V Ostravě přednášel na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro studenty oborů “Ochrana veřejného zdraví“ a “Nutriční terapeut“. Na Vysoké škole báňské pro studenty oboru bio-medicínský technik.

Profesor John A. Scharffenberg je důkazem vlivu životního stylu na naše zdraví.