České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Generace 50 plus

6. 9. 2019 16:38 David Čančík České sdružení,Generace 50+

Připomínáme, že se blíží naše celodenní sejití u příležitosti Mezinárodního dne seniorů v SOBOTU 5. října 2019 ve sboru v Praze na Smíchově.

Odpolední program začne ve 14 hodin.

Téma setkání: „Starší spojují – Bůh přítomný v každém čase.“

Všichni jste zváni k vzájemnému povzbuzení. Budeme rádi, když si k tomu předem vyhradíte čas. V poledne je zajištěno občerstvení.

Za GENERACE 50 PLUS  Miroslav Starý