České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Pochod pro rodinu 2019 (Den pro rodinu)

6. 9. 2019 15:53 David Čančík České sdružení,Křesťanský domov

Vážení a milí tátové a mámy, milé děti, dědečkové a babičky, strýčkové a tetičky…

Už mnohokrát jsem se při setkáních s vámi na všech možných úrovních zmiňoval o tom, že Aliance pro rodinu, jíž jsem členem, každoročně pořádá akci, která si klade za cíl připomenout občanské veřejnosti a politikům, že budoucností naši společnosti jsou rodiny, tedy tátové, mámy propojení v jedno tělo institucí manželství a jejich děti. Na tuto skutečnost se poslední dobou žel stále více pozapomíná. Proto by měla být připomínána a křesťané by si na tom měli hodně dát záležet. Jde přece o důležitý důraz Ježíšova učení.   

Ta akce se závratnou rychlostí blíží. Pochod pro rodinu se uskuteční v sobotu 14. září v Praze. Začne ve 12,00 bohoslužbou, kterou já osobně připravuju v refektáři Emauzského kláštera a ve 14,00 hodin bude pokračovat pochodem z Palackého náměstí na Kampu, kde pro rodiny s dětmi bude až do 18,00 bude organizován zajímavý program.

Jsem rád, že se zmíněná akce letos uskuteční až po prázdninách a bez konfrontace s pochodem Prag pride a těším se, že alespoň s některými z vás prožiju příjemnou a požehnanou sobotu. Když účast na této aktivitě pojmete jako akci KD, uděláte mi tím nesmírnou radost :-).

Více informaci: www.alipro.cz

                             Radomír Jonczy, koordinátor oddělení rodin ČS Unie CASD