České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Bible kralická – klenot české historie

23. 10. 2019 01:52 David Čančík Sbory

Zveme Vás na setkání s Monikou Doležalovou z Památníku Bible kralické z Kralic nad Oslavou. Bude naším průvodcem dobou, kdy byl vynalezen knihtisk, vznikla Jednota bratrská, začali působit Moravští bratři a spatřila světlo světa neobyčejná kniha – Bible kralická.

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice v kraji Vysočina. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli zprostředkovaně z latinské Vulgáty.

Bible kralická provázela český národ v dobách dobrých i zlých. Měla výjimečné místo v životě mnoha velkých osobností našich dějin, pro které byla zdrojem víry a naděje. Byla ale také knihou, kterou mnozí nenáviděli.

Slovo Moniky Doležalové obohatí svým vystoupením houslista Daniel Kloda.              

Komponovaný pořad o Bibli kralické se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 17 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5.

Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl (výstup směr Na Knížecí), dále bus č. 137 – stanice Urbanova.