České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Grantová výzva ČS

9. 10. 2019 01:15 David Čančík České sdružení,Sociální činnost

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne pro rok 2020

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným osobám ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2020 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí také z majetkového vyrovnání s církvemi.

Žadateli o grant mohou být sbory Českého sdružení CASD a neziskové organizace založené členy CASD, které působí ve spolupráci s institucemi a sbory ČS CASD. Zájemci o spolupráci jsou pozváni rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

Více zde: http://ceskesdruzeni.cz/socialni-sluzba/fond-podpory/