České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

České sdružení Církve adventistů sedmého dne již posedmé přispělo na sociální projekty

13. 1. 2020 01:12 David Čančík České sdružení,Diakonie,Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne v grantovém řízení rozdělilo na rok 2020 částku 808.055,- Kč. Jde již o sedmé grantové řízení od roku 2015. České sdružení tímto způsobem vrací část finančních prostředků z majetkového vyrovnání s církvemi společnosti. Grantová výzva na rok 2020 byla zaměřena na pomoc seniorům a osobám s postižením, na dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob a na podporu sociálně znevýhodněných osob a osob ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.

Na výzvu zareagovalo 15 oprávněných subjektů, jež podaly 18 projektů. Mezi žadateli byly sbory Českého sdružení Církve adventistů Praha-Smíchov, Hradec Králové – Trinity a Sokolov. Žádost také podalo pět spolků a sedm dobrovolnických center ADRY.

Podmínkou přiznání podpory je spolupráce se sbory nebo institucemi Českého sdružení. Žadatelé ve svých žádostech chtějí realizovat projekty ve výši 11.841.477,- Kč a žádali České sdružení o 2.103.991,- Kč. Grantová komise navrhla rozdělení 808.055,- Kč mezi 13 žadatelů.

Grantová komise je tvořená lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají sociálními projekty jak na úrovni měst, kraje, ministerstva, ale i projekty na úrovni Evropské unie (Daniel Hrdinka, Petr Kafka, Martina Hradecká, Jaroslav Hejra a Josef Slowík), komisi doplňuje hospodář Českého sdružení Jiří Komárek a zasedání komise se pravidelně účastní předseda Českého sdružení Vít Vurst, ale není jejím členem.

„Komise pečlivě přečetla všechny projekty, hodnotila věcnost přiložených rozpočtů, přihlédla k přílohám žádosti, přihlédla k různým doporučením měst a institucí a navrhla rozdělení dotace. Jeden projekt komise navrhla nepodpořit pro nedodržení metodiky a druhý projekt Vězeňské duchovenské péče České sdružení podporuje z jiných zdrojů než z Fondu sociální pomoci“, uvedl Petr Kafka, předseda grantové komise.

„Komise podpořila projekty dobrovolnických center ADRY, a to zejména navrhla uvolnění finanční prostředků na mzdu jejich koordinátorů. Komise přečetla velmi zajímavé projekty, některé jsou zaměřeny na pomoc a spolupráci s romskou komunitou. „Zaujal nás projekt Sboru církve adventistů sedmého dne Hradec Králové Trinity na pěstování, konzervace a konzumace zeleniny. Jsme zvědaví i na výsledky takového projektu.“

České sdružení dlouhodobě usiluje o to, aby církev spolupracovala na sociálních projektech obcí, kde je sbor církve adventistů nebo dobrovolnické centrum ADRY. „Někteří napsali velmi kvalitní projekty, oceňujeme i úroveň zpracování projektů, a to u projektů dobrovolnického centra ADRY v Českých Budějovicích a Sboru Církve adventů v Praze – Smíchově“, dodal Petr Kafka.