České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Nechci být pasivní…

19. 3. 2020 22:49 David Čančík České sdružení,Sbory ,

Těší nás, že můžeme na tomto místě podat svědectví o řadě lidí, kteří jsou členy církve, o sborech a jednotlivých kazatelích. Všichni ti totiž podle svého obdarování a možností slouží v této kritické době lidem ve svém okolí. Ať už se jedná o zajištění nutných hygienických potřeb, potravin pro ty nejohroženější, osobní podporu, vytváření duchovních programů, odborné poradenství, materiální pomoc, vzájemný zájem o druhé, tak aby nikdo nezůstal zapomenut. Někteří kazatelé jsou zapojeni v krizových štábech svých měst nebo krajů, tam kde má ADRA své dobrovolnické centrum se lidé hlásí do práce jejich prostřednictvím (více zde). Klub Pathfinder připravil nápady pro rodiče a děti, kteří jsou “uvězněni” ve svých bytech (více zde). Jsme hrdí na to, že pomáháte.

Nemáte-li ve své blízkosti dobrovolnické centrum a chcete-li tuto službu podpořit alespoň finančně, pak vězte, že ADRA otevřela finanční sbírku na podporu dobrovolníků, která bude sloužit na pokrytí pojištění a nákup ochranných pomůcek pro dobrovolníky, na pohonné hmoty na rozvoz jídla a léků, na zajištění koordinace dobrovolníků a na další náklady spojené s aktuální situací (více zde).

Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, variabilní symbol 111.

Nezapomeňte však sebe i své blízké sytit duchovně, abyste pro svoji službu měli dostatek sil. Tuto sobotu bude možné se, mimo již uveřejněné příležitosti, připojit k sobotní škole připravené ve studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich Svoboda. Připojit se můžete přes Facebook nebo na Youtube. Kázáním pak ze Smíchovské modlitebny poslouží předseda ČSU, Mikuláš Pavlík (připojit se můžete ZDE).

Toužíte po tom, aby se za vás a vaše blízké někdo modlil? Chcete se přidat k týmu modlitebníků? Pak je možná tohle tip pro vás. Více se dozvíte ZDE

V neposlední řadě Vám chceme nabídnout poselství předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne Teda Wilsona k tématu koronavirové pandemie.