České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Zpráva z 8. mimořádného zasedání Výboru Českého sdružení

11. 9. 2020 15:16 David Čančík České sdružení

V neděli 6. září 2020 se prostřednictvím videokonference mimořádně setkal VČS, aby rozhodl o několika neodkladných tématech. Za ČSU se tohoto setkání zúčastnil br. Mikuláš Pavlík.

Hospodářská rozhodnutí

  1. Rekonstrukce sborového objektu Česká Třebová

V návaznosti na rozhodnutí ze dne 8. 3. 2020 VČS rozhodl o rekonstrukci modlitebny v České Třebové formou boční přístavby do zahrady.

  1. Zvedací plošina – bezbariérový přístup do objektu na Peroutkově ulici v Praze

Na základě doporučení Výběrové komise VČS schválil vybudování zvedací plošiny u modlitebny Praha-Smíchov firmou MANUS Prostějov.

  1. Grantová výzva ČS

VČS vyhlásil grantovou výzvu na rok 2021 a současně schválil následující dokumenty týkající se této výzvy:

  • Grantová výzva na rok 2021
  • Metodika Fondu podpory soc. projektů ČS na rok 2021 (včetně formuláře pro rozpočet projektu)

Grantová výzva bude zveřejněna na webu ČS.

Personální rozhodnutí

  1. Způsob výběru ředitele školy

VČS přijal dokument “Volba ředitele školy Elijáš” definující jednotlivé kroky vedoucí ke jmenování ředitele školy, které je plánováno na rok 2022.

  1. Započetí procesu ordinace Patrika Nehyby

VČS navrhl započetí procesu ordinace kazatele P. Nehyby.

 

Příští jednání VČS se uskuteční 11. října 2020