České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Bohoslužby – aktuální situace

9. 10. 2020 14:02 David Čančík České sdružení,Sbory

„Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh, a pevně vás držím za ruku. Znovu vám opakuji: Nebojte se, já vám pomohu, nemějte strach…“

(Iz 41,13–14a)

Od včerejšího dne jsou známa nová opatření vlády v souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19.

Nová pravidla, týkající se života sborů:

od pátku 9. října 2020:

 1. Stále trvá omezení pro bohoslužby: účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků,
  a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Platí pouze do 11. října 2020.
 2. Jsou zakázány činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
  na vyučování – týká se Klubu Pathfinder, který již na svých stránkách oznámil přerušení činnosti do 25.10.2020.

od pondělí 12. října 2020:

 1. Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech. Zákaz podle tohoto bodu
  se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady
  .
 2. Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb.

od pondělí 19. října 2020:

 1. Omezuje se účast na svatbě a pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob.

Stále platí Usnesení Vlády ČR č. 957, kde je uvedeno: „…dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Z předchozích nařízení tedy stále platí:

 • Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách (viz mimořádné opatření MZDR 15757/2020-33/)
 • Výjimka z povinnosti nosit roušku pro osoby vystupující na pódiu, pokud jsou od ostatních vzdáleny nejméně dva metry (viz mimořádné opatření MZDR 15757/2020-35/, bod 2, písmeno r).

Věříme, že i přes všechna tato nařízení budeme moci prožívat Boží požehnání a Boží pokoj.