České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Co pro nás znamená nové nařízení vlády?

23. 10. 2020 17:40 David Čančík České sdružení,Sbory

od 22. října až do 3. listopadu platí nová opatření vlády ČR, ze kterých vyplývá pro život církve následující:

  • Zákaz volného pohybu a omezení pobytu na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob prakticky ruší všechny Bohoslužby a další sborové aktivity.
    • Bohoslužby s fyzickou účastí jsou možné pouze po rodinách (není však možné se scházet v jedné domácnosti více rodin)
    • Výbory sboru je možné dělat pouze s využitím online prostředků
  • Výjimku mají svatby a pohřby, kde může být maximálně 10 osob.  
  • Výjimku má také „individuální duchovní péče a služby“ (např. individuální rozhovor či modlitba s jedním člověkem ať ve sboru či v domácnosti). Individuální duchovní péče není vázána jen na kazatele jako zaměstnance církve, ale mohou ji poskytovat i další lidé (starší/vedoucí sboru, diakoni apod.).
  • Lze pomáhat v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci druhým

Ačkoliv nám tato situace přináší mnoha omezení, dává nám také množství možností a příležitostí, jak nadále můžeme fungovat.  

Využijme tuto situaci k aktivnímu duchovnímu životu v rámci jednotlivých domácností. Využívejme možnost individuální duchovní péče – vaši kazatelé i my jsme vám k dispozici.   Buďme těmi, kteří budou aktivní v „sousedské výpomoci“ k zajištění základních potřeb především pro osamělé a potřebné.  Využívejme online prostor pro vzájemné setkávání se a také pro standardní aktivity sboru – modlitební skupiny, studium Bible, výbory sborů, Pathfinder, dětská sobotní školka, sobotní škola, kázání.  Berme tento čas jako příležitost i pro osobní duchovní ztišení.

I v našich sborech jsou lidé, kteří onemocněli nemocí covid-19. Někteří mají těžký průběh nemoci a jsou i hospitalizováni. Děkujeme za vaše modlitby nejen za takto nemocné, ale i za ostatní, kteří prožívají jakékoliv těžkosti. Děkujeme za vaše modlitby i za ty, kteří jsou již celou situací unavení, nebo frustrovaní, a přesto musí dělat vše proto, aby fungovali nejen ve svém zaměstnání, ale i ve svých rodinách.  

Jako svobodní lidé máme na věci různé názory a pohledy. Přesto prosíme a vyzýváme vás k tomu, abyste dodržovali preventivní opatření. Buďme zodpovědní a rozumní. Buďme pokorní před Bohem i před lidmi. Nenechejme se svést k „planým“ diskuzím, které nevedou k Bohu, ale od Boha.

Apoštol Pavel v situaci, kdy je ve vězení, kdy neví, co bude dál, napsal tento text:

 „Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu, Ke všem buďte shovívaví a laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat! Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedokážete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (SNC Fp. 4, 4-7)

Inspirace pro Vás:

Dnes od 20 hodin

V sobotu od 12 hodin (bohoslužba v ruském jazyce)

V příštím týdnu