České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Pravidla nejen pro bohoslužby

13. 10. 2020 21:49 David Čančík České sdružení,Sbory

Nová pravidla týkající se života sborů, která vyplývají z aktuálního nařízení vlády ČR.

od středy 14. října 2020:

  1. Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady. 
  2. Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb.

od pondělí 19. října 2020:

  1. Omezuje se účast na svatbě a pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob.

Z předchozích nařízení stále platí:

  • Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách (viz mimořádné opatření MZDR 15757/2020-33/)
  • Výjimka z povinnost nosit roušku pro osoby vystupující na pódiu, pokud jsou od ostatních vzdáleny nejméně dva metry (viz mimořádné opatření MZDR 15757/2020-35/, bod 2, písmeno r).

Opět se vrací videorozhovory ze smíchovské modlitebny pod názvem:

Jsme spolu