České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Sbírka pro ADRU

16. 10. 2020 17:45 David Čančík Sbory

SBÍRKA NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ – domácí verze

Plánovaná sborová sbírka organizace ADRA k podpoře dobrovolnictví v Čechách a na Moravě se vzhledem k aktuální situaci nebude moci 17.10. uskutečnit v plánovaném celorepublikovém sborovém formátu.

Srdečně vás proto zveme k „domácí sbírce“!

Darovat můžete převodem na účet nebo přes QR kód.

Sbírka ČS 2124349/0800 v.s. 42

QR kód je přednastaven na 100,- Kč s možností úpravy.

 

 

 

 

 

 

Během jarního nouzového stavu naši dobrovolníci roznesli 49 360 roušek, 2575 nákupů a tisíce informačních letáků. Písemné a telefonické kontakty s potřebnými lidmi rovněž dosáhly řádu tisíců.

Protože dobrovolníci budou opět ve zvýšené míře v nadcházejícím období potřeba, prosíme Vás o přispění formou platby na účet  nebo formou QR kódu.

Jménem všech osamocených seniorů, dětí, hendikepovaných lidí i jménem více než 2700 ADRA dobrovolníků vám za vaše dary velmi děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“

Přísloví 11, 25 (B21)