České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Tipy a inspirace pro sbor

16. 10. 2020 17:10 David Čančík České sdružení,Sbory

Rádi bychom Vám poslali několik praktických informací (inspirací) pro nadcházející dny.

Zkusme i v online prostoru co nejvíce žít jako místní společenství – mějme společné modlitební, studia Bible, zahájení/ukončení soboty, Sobotní školy, Dětské sobotní školky. Pro vaše sbory máme k dispozici Google meet. 

Vaši kazatelé jsou tu pro vás – nebojte se na ně obracet.

Děkujeme vám, že jste zodpovědní, ale také stále aktivní v prožívání vaší víry. Děkujeme, že jste rozumní a jste těmi kdo zabraňují šíření nepodložených spekulací a strachu. Děkujeme, že žijete nadějí.

Nyní tedy několik odkazů, které můžete využít:

Vyjádření předsedy ČSU k aktuální situaci 

 

Možnost sledovat online bohoslužby – ZDE

 

Sobotní bohoslužba pro rusky mluvící:

Video se spustí zítra ve 12:00 hod.

Video Romana Hampachera, který prodělal COVID – 19. Toto video je adresováno seniorům spadajícím pod Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou – ZDE

Přejeme Vám klidnou a Bohem požehnanou sobotu.

Za vedení ČS