České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Modlitební týden 2020

5. 11. 2020 22:21 David Čančík České sdružení,Sbory

Je před námi Modlitební týden. Modlitební týden může být pro nás, naše rodiny, naše sbory příležitostí. Příležitosti se scházet, sdílet a především se modlit. Důvodů k modlitbám může být mnoho – současná situace, vztahy v našich rodinách a sborech, lidé kolem nás.  Nebojme se v našich modlitbách hledat Boží vůli pro nás a pro naše sbory. Nebojme se Boha ptát na to, co po nás chce v tomto čase, v budoucnosti. Modleme se za naše města, za místa, kde žijeme, modleme se jejich obyvatele, naše sousedy, ale i za “naše nepřátele”.

V rámci Českého sdružení prosíme o modlitby za nové kazatele, za to, abychom i v covidové době byli církvi, která nerezignuje na své poslání. Prosíme o modlitby za mladou generaci, za odvahu dělat změny, které povedou k oslovení mladé generace a současné společnosti.  Prosíme o modlitby za každého z nás, abychom byli těmi, kteří sdílí Krista. Životem, životním stylem, službou i slovy.

Informace po ruce:

Přednášky modlitebního týdne

    • ke stažení ZDE

V sobotu 7. listopadu ve 14 hod. nás teolog Oldřich Svoboda seznámí s
historií „modlitebního týdne“ a zároveň představí letošní téma „Věrnost v křesťanském životním stylu“. Ve vysílání nebudou chybět ani pozdravy vedoucích činitelů naší církve.

V sobotu 14. listopadu ve 14 hod. se společně – díky online rozhovorům –
podělíme o zkušenosti letošního modlitebního týdne z celé České i
Slovenské republiky.

Facebook HopeTV – ZDE                 

 

Bohoslužba pro rusky mluvící – sobota 7.11. ve 12 hodin

   

Jsme spolu

 

 

 

 

Apoštol Pavel napsal: “Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu”.

Přejeme vám Boží přítomnost a požehnání