Achillovy paty evoluce – diskuzní pořad pro všechny, kdo si kladou otázky

,
Achilleas-thniskon-4401027_1920

Také sledujete změny, ke kterým dnes dochází na všech úrovních společnosti? Ještě donedávna nemyslitelné změny se stále více stávají naší žitou realitou. Například světové ekonomické fórum v r. 2015 oznámilo začátek 4. průmyslové (r)evoluce, jejímž cílem je úplná digitalizace společnosti dokončená do r. 2030. Ať už takovým zprávám věříme nebo ne, pravdou je, že většina mladých lidí miluje technologické vymoženosti digitálního věku, jeho rychlost, sofistikovanost a téměř okamžitou odezvu. Je příjemné platit mobilem nebo hodinkami, nechat umělou inteligenci vydělávat po nocích na kryptoměnách nebo sklidit pšenici klimatizovaným kombajnem vybaveným satelitní navigací s autopilotem. Kdo by před nemnoha lety předvídal mobilní telefony s dotykovou obrazovkou, nebo internetové bankovnictví v mobilu?

Jako každá velká změna, i tato přináší novou prosperitu, ale jen pro ty, kteří jí pomáhají a využívají nových příležitostí, ostatním však většinou přinese prudký pád dolů, ztrátu nebo dokonce zánik. Myšlenky darwinovské evoluce – tedy přežití nejlépe přizpůsobených a zánik nepřizpůsobených – se tak znovu dostávají do povědomí široké veřejnosti a vyznívají nadmíru rozumně a logicky, jako přírodní zákon, kterému je nutné se podřídit. Kdo se nepřizpůsobí, jednoduše zahyne, propadne přes evoluční síto a vyloučí sám sebe z práva na život.

Na výkon zaměřená společnost s vlastními pravidly, ve které jedinec neznamená nic a ve kterém je život jen nástrojem k produkování ekonomicky měřitelných hodnot a jejich konzumace, se tak v očích většinové společnosti opět stává tou nejrozumnější cestou.

Kdosi řekl, že věci začínají vždycky stejně. Myšlenky darwinovské evoluce vedly v historii ve 100 % případů k nezměrnému krveprolití, nastolování diktatur a k likvidaci základních lidských práv a svobod.
Je tedy takový způsob uvažování vůbec správný?
Pokud se dnes prosazuje evoluční logika postavená na urputné likvidaci všeho starého a osvědčeného, a pokud je často výchozím předpokladem všech klíčových rozhodnutí a vztahů, máme vážné důvody se obávat, že se temná historie může brzy znovu opakovat.

Přesně těmito a podobnými otázkami jsme se zabývali v diskuzním pořadu Achillovy paty evoluce, který v 8 dílech postupně představil největší omyly evolučního světonázoru, jeho historické pozadí, duchovní a morální příčiny i východiska. Připomenutí si zapomenuté pravdy a historických skutečností nám může pomoci lépe se orientovat v dnešní krizové a nepřehledné době.
Zveme vás ke dvěma bonusovým dílům věnovaných otázce

  • okultismu a duchovnímu pozadí evoluční teorie (1. 10. 2022 v 17:00)
  • a problematice tzv. teistické evoluce (22. 10. 2022 od 17:00).

Sledujte nás na www.achillovypatyevoluce.cz nebo na FB profilu @genesisera.cz.

Ape-souhrn-3
Ape-09-okultismus

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále