ADRA je v Liberci už 6 let

,
F4

Jak to všechno začalo? Ve sboru Turnov měli nevyužité prostory, a tak přišel nápad, že by zde mohl vzniknout ADRA obchod. Úplný začátek to ale nebyl. S organizací ADRA se v našich končinách mohli lidé setkat dávno před vznikem ADRA obchodu v Turnově. Nejvýrazněji to bylo během povodní v roce 2010, kdy se ADRA významně zapojila do pomoci zasaženým lidem. To, co se před šesti lety změnilo, bylo otevření patnácté a dodnes nejmladší regionální pobočky humanitární organizace ADRA.

Šest let můžeme být součástí stovky příběhů lidí, kteří pomáhali nebo byli příjemci pomoci. Jsme vděční Bohu, že jsme měli spoustu příležitostí pomoc člověka člověku zprostředkovat. Rád bych představil naši činnost na jednom příběhu, který zahrnuje všechny naše hlavní aktivity: dobrovolnictví, ADRA obchody a pomoc lidem v nouzi.

Valentina pracovala padesát let jako farmaceutka v lékárně ve městě Luck v západní části Ukrajiny. Když nastoupila do penze, vypukla válka. Situace pro ni byla nebezpečná, a tak v červenci roku 2022 přijela do Liberce za synem, který zde pracuje jako zubař a žije zde se ženou a třemi dětmi. Valentina není v České republice registrována jako uprchlík, nedostává žádné dávky. Pečuje o ni rodina. Sama si platí zdravotní pojištění i bydlení.

„Ze začátku to bylo trochu složité, protože jsem neuměla jazyk. Nedokážu však jen tak sedět doma bez práce. Když přišla možnost pomáhat v charitativním ADRA obchodu jako dobrovolník, šla jsem do toho. Práci miluji, bez ní bych nevydržela.“

Valentina pomáhá ve dvou charitativních ADRA obchodech v Liberci. V běžném týdne zde stráví až 35 hodin. Za rok odpracovala neuvěřitelných 825 hodin. V obchodě sice není v kontaktu s pacienty a lékaři, jak byla po celý svůj život zvyklá, ale i sem přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc. Valentina jim pomáhá vybírat oblečení, nebo si s nimi jen tak povídá. Přichází sem i mnoho lidí z Ukrajiny, kteří jsou za rozhovor vděční. Valentina s nimi hovoří ráda. „Vím, čím si prošli, rozumím jejich problémům i obavám.“

Valentina vypomáhá nejen v ADRA obchodě. Zapojila se jako dobrovolník také do péče o děti uprchlíků v rámci Dětského centra Slunéčko, které rok a půl fungovalo v liberecké modlitebně a pomáhala při akcích v rámci Ukrajinského klubu. 

Ať jídlem, rozhovorem, nebo pomocí, Valentina si vždy najde cestu k lidským srdcím. Je velmi laskavá, přestože neumí dokonale česky, dokáže se se všemi dobře domluvit. A jsme rádi, že v Liberci našla svůj nový domov.

Více o našich aktivitách se dočtete na www.adraliberec.cz  a www.dobrovkraji.cz.

Související

Vinohrady náhledovka

Adventní koncert na Vinohradech

V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech proběhne v sobotu 9. prosince od 18 hodin koncert chrámového pěveckého souboru pod vedením Vlasty Jonczyové a Jiřího Šubrta. Zveme vás ke ztišení se v čase adventu a obohacení své duše poslechem hudby i slova. Kostel Církve adventistů sedmého dne...
čti dále
Sbor nahledovka

Předvánoční koncert smíchovského pěveckého sboru

V sobotu 2. prosince v 17 hodin jste srdečně zváni do modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkova 57, ke společnému ztišení v adventním času a poslechu hudby, zpěvu, přednesu a svátečního slova v podání smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů. Koncert pod vedením sbormistryně Lenky Říhové...
čti dále