Aktivity Dobrovolnického centra ADRA Praha hýří rozmanitostí

,
Dobro07

Výlet se seniory do ZOO, dětský den pro ukrajinské děti, bowling s hendikepovanými klienty, jazykové a adaptační kurzy pro ukrajinské uprchlíky, pravidelné návštěvy v domácnostech osamělých seniorů, bezplatný výdej oblečení a domácího vybavení uprchlíkům – to jsou jen některé z akcí, které během posledních měsíců proběhly v Dobrovolnickém centru ADRA Praha. Pojďte s námi nahlédnout podrobněji na dobrovolnické aktivity v Praze:

S příchodem jarních měsíců jsme se těšili na uvolnění covidových opatření a opětovné umožnění návštěv dobrovolníků v domovech seniorů, nemocnicích i Klokáncích, kam naši dobrovolníci docházejí. Jsme vděčni Bohu, že máme stále dostatek ochotných zájemců, kteří nabízejí svou pomoc těm, kteří ji potřebují. Myslím, že byste byli překvapeni tak jako my, že se k dobrovolnické službě hlásí velmi mladí lidé, často čerství středoškoláci, kteří vidí potřeby lidí okolo sebe a i přes svou vytíženost a šíři zájmů a povinností si chtějí najít hodinu či dvě týdně pro ty, kterým mohou svou přítomností a zájmem dát smysl jednotvárným dnům. Tito mladí dobrovolníci jsou novou energií a posilou seniorům, kterým již vlastní síly docházejí a ve společnosti mladých ji znovu nacházejí. Stejně tak pro děti, které jdou již od nízkého věku životem s velkou zátěží, je dobrovolník oporou, dobrým vozem a starším kamarádem, který jim pomáhá správnou cestu najít.

Kromě pravidelných návštěv, které jsou naším hlavním cílem, se snažíme klientům přinést ještě něco navíc, a to jsou jednorázové skupinové návštěvy dobrovolníků – ať už jsou to studentské skupiny (skvělou zkušenost a již několik úspěšných akcí máme se studenty Lycea Elijáš a ČZU) či firemní týmy, díky nimž můžeme klientům dopřát zažít věci, které by bez pomoci dobrovolníků nebyly možné. Na přiložených fotkách můžete vidět právě výlet seniorů do ZOO, bowlingový turnaj a procházku v Průhonickém parku, kde všude byli dobrovolníci nepostradatelnými průvodci, asistenty a laskavými partnery.

Vedle těchto radostných zážitků však byly poslední měsíce také bolestné, od jarních měsíců se denně setkáváme s ženami, které se svými dětmi a pár věcmi musely opustit své rodiny a domovy na Ukrajině. Díky Bohu i zde jsme mohli být nápomocni a v charitativním ADRA obchodě jsme díky štědrosti mnoha dárců po dva měsíce zdarma vydávali potřebné věci příchozím uprchlíkům. Navázali jsme spolupráci s Městskou částí Praha 5, v jejichž prostorech bylo ubytováno téměř 100 osob. Společně s dobrovolníky jsme jim byli oporou v prvních dnech v novém prostředí, poskytovali jim potřebné informace i doprovod na úřady a instituce. Následně jsme tuto zkušenost mohli přenést také uprchlíkům ubytovaným v prostorech Komerční banky, kde působíme stále a snažíme se ženám i dětem poskytnout adaptační i integrační podporu v podobě jazykových kurzů, komunitního setkávání i seznamování s českým prostředím. Na přiložených fotkách opět můžete vidět naše ochotné a obětavé dobrovolníky přímo v terénu.

Nezbývá než poděkovat – ochotným dárcům a podporovatelům, bez kterých bychom nezmohli nic. A především našim dobrovolníkům, jejichž ochota a laskavost přemůže smutek i bolest.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Praha

Bára Bezděkovská

Související

Img_8158

Čalantika pomáhá dětem ze slumu již 10 let

Letos je to již 10 let, kdy ADRA začala pomáhat těm nejchudším z nejchudších – dětem a dospělým žijícím v bangladéšském slumu Čalantika v Dháce. „Čalantika, to jsou děti plné energie. Jejich radost, nadšení a pokroky jsou pro nás tou největší motivací pro naši práci,“ říká dlouholetý vedoucí programu BanglaKids a Čalantika...
čti dále
Cmv-logo-rgb-v-inv

Stačí jeden člověk nablízku a vše může být jinak…

Cena Michala Velíška je udělována Nadací ADRA a TV Nova pravidelně od roku 2006 neprofesionálům, kteří se ocitli nečekaně v hraniční situaci a bez ohledu na následky pro ně samotné zachránili někomu zdraví nebo život. Smyslem ceny je takové lidi hledat a zviditelňovat jejich postoje slušnosti, odvahy a statečnosti. Podnětem ke vzniku tohoto ocenění se...
čti dále