Méně nerovností

Jarmark-23
Křesťanská střední, základní a mateřská škola Elijáš se již pátým rokem zapojuje do celosvětového projektu s názvem Světová škola, který se snaží rozšířit povědomí veřejnosti o Cílech udržitelného rozvoje a o tom, jak lidé mohou přispět ke globálnímu rozvoji naší planety. V letošním roce studenti prvního ročníku lycea zpracovali téma, které se zabývá...
čti dále
Elijas01

Děti, škola volá!

Už více než týden mohou děti chodit do Elijáše, křesťanské střední, základní a mateřské školy v Praze. Ve středu 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku a jak je již na škole tradicí, prvňáčky do školy uvedli deváťáci. Před budovou se sešla spousta dětí, rodičů, učitelé, vedení školy i Českého...
čti dále