Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 11. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 24. ledna 2021 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné: Informace z ČS 18. 1. proběhla novoroční pastorálka prostřednictvím videokonference, které se zúčastnili kazatelé, bibličtí pracovníci, kaplani, vedoucí oddělení a ředitelka naší školy. Přizváni byli také naši kazatelé v důchodu.  V...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 10. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 6. prosince 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor ČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné: Informace Oddělení dětí Výbor ČS se podrobně zabýval stavem Klubu Pathfinder na území Českého sdružení. V následné diskusi zazněly podněty: nutnost zaměřit se a podporovat zejména nově přicházející vedoucí oddílů, a...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 9. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 11. října 2020 se prostřednictvím videokonference sešel VČS na svém pravidelném zasedání. Výsledkem jednání bylo následovné: Informace Oddělení mládeže VČS si vyslechl plány vedoucího Oddělení mládeže pro svoje oddělení, které se pokoušely odpovědět na otázky proč, co a jak chce v této oblasti uskutečnit. Při přípravě plánů zohlednil vizi ČS pro roky 2019–2024 a...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 8. mimořádného zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 6. září 2020 se prostřednictvím videokonference mimořádně setkal VČS, aby rozhodl o několika neodkladných tématech. Za ČSU se tohoto setkání zúčastnil br. Mikuláš Pavlík. Hospodářská rozhodnutí Rekonstrukce sborového objektu Česká Třebová V návaznosti na rozhodnutí ze dne 8. 3. 2020 VČS rozhodl o rekonstrukci modlitebny v České Třebové...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 7. mimořádného online setkání Výboru Českého sdružení

Ve čtvrtek 25. června 2020 se prostřednictvím videokonference mimořádně setkal VČS, aby rozhodl v několika neodkladných bodech. Za ČSU se tohoto setkání zúčastnil br. M. Pavlík. Hospodářská rozhodnutí Prodej sborového domu v Litvínově VČS pověřil hospodáře Českého sdružení prodejem sborového objektu v Litvínově (Opltova 99) br. Pavlovi Čiripovi ml. za...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva ze 6. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli 7. června zasedal Výbor ČS. V úvodu setkání nás oslovil Daniel Hrdinka, vedoucí Oddělení diakonie a sociální služby při Českém sdružení, který byl hostem části zasedání. V Lukáši 6,27-36 je perikopa o lásce k nepřátelům, která končí výzvou, abychom byli milosrdní, tak jako je milosrdný náš nebeský Otec. Jako křesťané...
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zpráva z 5. zasedání Výboru Českého sdružení

V neděli, 8. března, zasedal Výbor ČS. Než jsme se pustili do řešení schválené agendy, oslovil nás bratr Mikuláš Pavlík textem z 13. kapitoly evangelia Matouše. Tato kapitola obsahuje souhrn podobenství o Božím království. První podobenství je o misii, tedy podobenství o rozsévači. Ježíš toto podobenství nejen vyprávěl, ale také vysvětlil jeho...
čti dále