Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.   

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. 

Pokud se bohoslužby účastní méně než 10 osob respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme. Jinak nadále platí povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem. 

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. 

Pravidla pro pěvecké sbory

Ve sboru může vystupovat či zkoušet nejvýše 30 osob najednou, zpěváci musí mezi sebou dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru. Respirátor či roušku si mohou zpěváci sundat pouze při vystoupení, mimo něj jej musí mít nasazený. 

Před vystoupením či zkouškou sboru je nutné se prokázat:

  • negativním RT-PCR testem starým nejvýše 7 dní, 
  • negativním POC antigenním testem starým nejvýše 72 hodin,
  • absolvováním samotestu na místě, s negativním výsledkem,
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.