Od pondělí 26. dubna 2021 platí nové Mimořádné opatření (Opatření MZČR č. 14601-2021-6 ze dne 23. 4. 2021). Nové Mimořádné opatření se na rozdíl od předchozích opatření o bohoslužbách již výslovně nezmiňuje.

Na bohoslužby lze vztáhnout pravidla uvedená v bodu č. 17 a) a c) tohoto opatření, která pro shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím nařizuje pouze tak zvaná 3R: respirátor/rouška, rozestupy minimálně 2 metry a desinfekce rukou (viz příloha – MZCR-leták-3R).

Žádná další omezení pro bohoslužby nebyla stanovena. Z toho vyplývá, že například společný zpěv je již možný, ale pouze s respirátorem nebo chirurgickou rouškou.

V případě svateb a pohřbů zůstává výjimka do 15 osob ve vnitřních i venkovních prostorách (bod 16). Pro jednání výborů do 10 osob platí stejné podmínky jako pro bohoslužby (viz bod 18), nad 10 lze pouze s testem (bod 19). Pro všechny ostatní aktivity uvnitř i venku nadále platí omezení pouze na 2 osoby (bod 16).

Navzdory tomu, že nové opatření fakticky umožňuje navýšit počet účastníků bohoslužeb, doporučujeme obezřetnost a moudrost při obnovování shromáždění. Riziko přenosu nákazy stále trvá.

S přáním moudrosti od Hospodina

Vít Vurst, David Čančík a Jiří komárek