Austrálie: Na skok k protinožcům

,
Australia nahledovka

Odskočte si na chvilku do sluncem zalité Austrálie! Srdečně vás zveme na cestopisnou přednášku manželů Šimonových. Přijďte si poslechnout jejich zkušenost a zážitky, poznat rozmanitá místa a objevit jedinečnou faunu a floru.

O svých zážitcích a cestování nádhernou krajinou nám budou vyprávět manželé Vendula a Petr Šimonovi v pondělí 24. dubna od 17:30 hodin v čajovně sborového domu Církve adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích, Fr. Šrámka 34.

Jejich povídání si můžete poslechnout i na dálku, a to přes Google Meet zde.

Letak-australie-a4-17-30hod

Související

Chodba kostela nahled

Dnešní noc patří kostelům

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Letošní, již patnáctý ročník celorepublikové akce, proběhne v pátek 2. června 2023. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ Přihlášeno je 1805 kostelů a modliteben. Noc...
čti dále
Smichov

On nakloní srdce synů k otcům…

Přijměte prosím pozvání na slavnostní bohoslužbu organizovanou oddělením Generace 50+, která proběhne v sobotu 10. června v modlitebně CASD v Praze na Smíchově od 9:30 do 16:00 hodin. Setkání nese motto „On nakloní srdce synů k otcům“ a chceme spolu prožít sobotu plnou zpěvu, modliteb, sdílení radosti ze života s...
čti dále