České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Mistrovství ve znalostech Bible

11. 5. 2010 19:13 Andrea Poláková České sdružení

Pozvání k účasti na 7. mistrovství České republiky ve znalostech Bible, které se bude konat dne 16. října 2010 od 9,30 hodin v Jednacím a Rytířském sále Senátu Parlamentu České republiky jako soutěž čtyřčlenných družstev.
Můžete si poměřit své znalosti Starého i Nového zákona, ale zejména pomůžete obrátit pozornost svého okolí ke Knize knih.