České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Adventní koncert na Malvazinkách podpoří Archu pomoci Praha

26. 11. 2016 23:17 Vladimír Krupa Sbory

Pro závěr letošního roku je připraven v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5 adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v 17 hodin.

Vystoupí Smíchovský pěvecký sbor a komorní soubory FIDES a LAUDES

Výzva k podání žádostí o grant z Fondu podpory sociálních projektů Českého sdružení pro rok 2016

5. 10. 2015 23:45 Vladimír Krupa Sociální činnost

České sdružení Církve adventistů sedmého dne (dále jen ČS CASD) vyhlašuje výzvu k podání žádostí o grant, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů, ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její členové působí. Celková částka uvolněná pro rok 2016 je 800 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi.

Mezinárodní a cappellová skupina Let´s Go! podpoří hospice

3. 10. 2015 07:29 Vladimír Krupa Sbory

Již tradičně se druhou říjnovou sobotu uskuteční v mnoha zemích světa stovky nejrůznějších akcí a koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela hrazena státem. Neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a laskavých lidí. […]

Modlitba a uzdravení

25. 9. 2015 15:04 Vladimír Krupa Komunikace

Církev adventistů pořádá Motivačně – duchovní víkend 
 pro sbory a kazatele.
Hlavní host: Bruce Bauer Byl misionářem v Japonsku (1969-84), 

v Mikronézii (1984-89) a v Kambodži (1997-2000).
Kdy: 9.-11. října 2015
Kde: Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3/3, Kroměříž

Nebojme se pečovat o své blízké doma

19. 9. 2015 22:50 Vladimír Krupa Sociální činnost

Dobrá rada nad zlato! V sobotu 12.9. odpoledne jsem se zúčastnila semináře: „NEBOJME SE PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ DOMA“. Komukoli se může stát, že nehoda či vážná nemoc zasáhne jeho rodinu – děti, rodiče či prarodiče. Pokud zůstane nemocný upoután na lůžko, byť jen dočasně, potřebuje naši obětavou pomoc. Docela mě překvapilo, jak několik důležitých […]

Chlapi sobě III. 2015

8. 9. 2015 23:08 Vladimír Krupa Křesťanský domov

Muži bratři!

V letošním roce jsem byl vedením naší církve pověřen péčí o Oddělení křesťanského domova. Rád bych vás proto osobně pozval na dnes již tradiční akci s názvem „Chlapi sobě“. Uskuteční se 2. – 4. října 2015 v horské chalupě Rozárka v Benecku v Krkonoších

Společné setkání sborů ve Valdicích

26. 8. 2015 22:17 Vladimír Krupa Sbory

V sobotu, 5. 9. 2015, se setkají sbory tří okrsků ve Valdicích, v prostorách kulturního domu. Setkání navazuje na loňský první ročník. Dopolední bohoslužba začíná v 9,30 hodin. Kazaním poslouží Zbyšek Jonczy. Odpoledním programem bude provázet Petr Staš. Povede několik inspirujícíh rozhovorů, zazpívá Severočeský zpěvokol, do programu se zapojí hudebníci a zpěváci ze všech okrsků, bude hrát Orchestr Marka Ondráčka. Více na stránkách sboru Jičín

Nabídka školení – Jak připravit sociální projekt a požádat o grant

25. 8. 2015 00:33 Vladimír Krupa Sociální činnost

Sociální služba vyžaduje určité znalosti a dovednosti, proto všem zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“.
Jako školitele jsme pozvali pracovníky, kteří se sociální službě věnují profesionálně. Podělí se o své zkušenosti a bude možnost s nimi konzultovat vlastní plány a nápady. Určitý čas chceme věnovat i vzájemnému sdílení a rozhovoru o vaší službě, lidech a jejich potřebách.

Nabídka bydlení v Úpici

24. 8. 2015 23:07 Vladimír Krupa České sdružení,Sbory

Sbor v Úpici nabízí od září 2015 možnost pěkného bydlení ve sborovém domě.
Nabízí se prosluněný byt 3 + 1 orientovaný na jižní stranu (pro větší rodinu je možno bydlení rozšířit podle potřeby o 1 – 2 místnosti ve vyšším poschodí).

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.:
739 345 676 – Jan Ejem

1. Konference žen v Čechách – kapacita akce plná

25. 6. 2015 23:00 Vladimír Krupa Služba žen

Mile nás překvapila rychlost přihlašování. Velice nás to povzbudilo do dalších příprav. Těšíme se s vámi na viděnou. Bližší info vám bude zasláno v příštím týdnu.  Omlouváme se zároveň těm, na které se již místo nedostalo. Přejeme vám krásné letní dny s Božím požehnáním.  Renáta Chlebková s týmem Služby žen ČS

Older Posts »