Benefiční koncert v České Třebové pomohl i potěšil

,
Charitativní adventní koncert (3)

V nově zrekonstruované modlitebně sboru Církve adventistů sedmého dne v České Třebové se uskutečnil v sobotu 9. prosince adventní benefiční koncert na pomoc zdejšímu rodákovi Romanovi Balcarovi, který trpí od narození kombinovaným zdravotním postižením. Na koncertu zazněla řada adventních a vánočních písní v podání pěveckého sboru složeného převážně z členů zdejšího společenství. Vystoupení podpořili svou přítomností i starosta města Zdeněk Řehák s manželkou a místostarostka Zuzana Nejedlá. Dali tím spolu s ostatními hosty najevo, že jim záleží na podpoře nejpotřebnějších občanů města. Překvapivě vysoká darovaná částka, 73.764,- korun, se o tom stala radostnou výpovědí. Potvrdila tím také, že štědrost dárců nemusí limitovat ani současný znatelný růst výdajů na živobytí. Tato podpora dokládá nejen přirozenou lidskou vnímavost k bolesti druhých, ale i ochotu svízelnou situaci druhých sdílet a nést.

Duchovní zdejšího sboru, Josef Cepl, na konec koncertu poděkoval přítomným nejen za dary. Ujistil je rovněž, že se v prostorách zrekonstruované modlitebny bude v započaté tradici benefičních koncertů pokračovat i v příštím roce. „Mám radost, že finanční částka usnadní složitý život Romanovi Balcarovi, stejně jako jeho mamince, která se o něj stará. Těší mne však také, že hosté svou účastí na benefici potvrdili to, oč nám v našem společenství jde především. Považujeme se za nedílnou součást občanské českotřebovské společnosti. Počítá se s námi a my patřičný díl odpovědnosti chceme nést. Jsme otevřeným společenstvím pro všechny,“ zhodnotil pak celou akci Josef Cepl.

Související

Fm výročí náhledovka

Obětavá služba lidem a inspirace pro druhé: Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek slaví 20 let

Prvním dobrovolnickým centrem ADRA v České republice, které začalo pomáhat lidem již v roce 2004, bylo právě centrum ve Frýdku-Místku. „Vyrostlo“ z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti...
čti dále
Zpž01

Záchrana pro život v Poděbradech

Záchrana pro život je poměrně úspěšný projekt interaktivního kurzu první pomoci poděbradského sboru Církve adventistů sedmého dne, který je primárně směrován potřebám města a okolí. „Díky štědrosti evangelizačních dotací z Českého sdružení jsme mohli postupně nakoupit vybavení a naším kurzem prošlo již několik stovek lidí,“ říká Roman Hampacher, kazatel místního sboru....
čti dále