Chcete se více dozvědět o této knize? Máte jiné duchovní otázky? Chcete vědět více o osobním Bohu a objevit svoji cestu k němu?

Osobní rozhovor nebo studium Bible

Stojíte-li o osobní studium nebo rozhovor, pak kontaktujte kazatele nejblíže svému bydlišti.

Více zde

Účastnit se bohoslužby

Chcete-li se přidat k bohoslužbě a touto formou porozumět Bibli, využijte kteroukoli z modliteben ve vašem okolí.

Více zde

Online nebo korespondenční studium Bible

Chcete-li informace získat raději on-line nebo formou korespondenční-ho kurzu, je k dispozici i tato možnost.

Více zde

Sobotní škola

Rádi se díváte na video? Zde můžete sledovat témata, která ve sborech studujeme každou sobotu.

Více zde

Rádi se s Vámi podělíme o to, co jsme sami dostali, rádi s Vámi budeme sdílet cestu objevování Boha a jeho Slova.

Book-2178586-340