České sdružení Církve adventistů sedmého dne opět podpořilo sociální projekty

,
Granty23_001

České sdružení Církve adventistů sedmého dne i letos rozhodlo v grantovém řízení o rozdělení částky ve výši 800.000,- Kč. Od roku 2015, kdy bylo první grantové řízení vyhlášeno, jde již o desátou výzvu na podporu sociálních projektů. V grantovém řízení jde o poskytnutí části finančních prostředků získaných z majetkového vyrovnání mezi státem a církví formou příspěvku na sociální práci. Příspěvek se poskytuje jednotlivcům, sborům nebo organizacím spolupracujícím s Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, a to na základě grantové žádosti a vyhodnocení grantovou komisí.

Dlouhodobým záměrem Českého sdružení je podpořit dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů a pomoc seniorům a osobám s postižením. České sdružení také podporuje sociálně znevýhodněné osoby a osoby ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.

„Sociální práce je nedílnou součástí práce církve, neumím si církev bez pomoci potřebným vůbec představit“, říká Petr Kafka, předseda grantové komise. I letos bylo zajímavé číst předložené projekty, grantovou komisi zaujala práce zapsaného ústavu Protěž v Liberci nebo mnoho let trvající sociální pomoc v Sokolově. Grantová komise také obdržela žádost od organizace ADRA, která žádala o příspěvek na koordinátory v sedmi dobrovolnických centrech, grantová komise žádosti plně vyhověla.

Grantová komise i letos nechala rezervu na sociální projekty s hodnotou do 20.000,- Kč z fondu přímé pomoci. Jde o finanční prostředky, které lze operativně a ihned použít na sociální pomoc. Pro takovou pomoc existuje zjednodušená žádost, pomoc tak může být rychle a účelně poskytnuta.

„Zajímavostí letošního grantového řízení je poskytnutá obrazová příloha „Romové se učí pěstovat zeleninu – sezóna 2022“. Na obrázcích jsou vidět nádherné velké dýně, úhledně obdělané záhonky či děti kropící zeleninu“, uvedl Petr Kafka.

Bližší informace o fondu podpory a výsledcích grantové výzvy najdete zde.

Související

Stanislav nosov

Poděkování za pomoc Ukrajincům

Již druhým rokem pokračuje dosud nejrozsáhlejší válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Hned po jeho vypuknutí v únoru 2022 se v našich zemích zvedla vlna solidarity a pomoci, která časem mění svou formu, ale přetrvává. V září 2023 navštívil Českou republiku předseda Ukrajinské unie Církve adventistů sedmého dne, Stanislav Nosov,...
čti dále
20230731_100551

(NE)POZNANÝ Bůh

Biblický týden Českého sdružení CASD je opět v plném proudu. Již po patnácté jsme se ze všech koutů nejen Českého sdružení, sjeli v misijním konferenčním centru Immanuel, které se nachází v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Letos je to tedy již 22 ročník, kdy se setkáváme v přírodě, abychom studovali Bibli, sportovali, sloužili druhým,...
čti dále