České sdružení Církve adventistů sedmého dne opět podpořilo sociální projekty

,
Granty23_001

České sdružení Církve adventistů sedmého dne i letos rozhodlo v grantovém řízení o rozdělení částky ve výši 800.000,- Kč. Od roku 2015, kdy bylo první grantové řízení vyhlášeno, jde již o desátou výzvu na podporu sociálních projektů. V grantovém řízení jde o poskytnutí části finančních prostředků získaných z majetkového vyrovnání mezi státem a církví formou příspěvku na sociální práci. Příspěvek se poskytuje jednotlivcům, sborům nebo organizacím spolupracujícím s Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, a to na základě grantové žádosti a vyhodnocení grantovou komisí.

Dlouhodobým záměrem Českého sdružení je podpořit dobrovolnickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob směřující ke zkvalitnění jejich životů a pomoc seniorům a osobám s postižením. České sdružení také podporuje sociálně znevýhodněné osoby a osoby ze sociálně patologického prostředí s cílem zapojit je do vlastního řešení jejich situace.

„Sociální práce je nedílnou součástí práce církve, neumím si církev bez pomoci potřebným vůbec představit“, říká Petr Kafka, předseda grantové komise. I letos bylo zajímavé číst předložené projekty, grantovou komisi zaujala práce zapsaného ústavu Protěž v Liberci nebo mnoho let trvající sociální pomoc v Sokolově. Grantová komise také obdržela žádost od organizace ADRA, která žádala o příspěvek na koordinátory v sedmi dobrovolnických centrech, grantová komise žádosti plně vyhověla.

Grantová komise i letos nechala rezervu na sociální projekty s hodnotou do 20.000,- Kč z fondu přímé pomoci. Jde o finanční prostředky, které lze operativně a ihned použít na sociální pomoc. Pro takovou pomoc existuje zjednodušená žádost, pomoc tak může být rychle a účelně poskytnuta.

„Zajímavostí letošního grantového řízení je poskytnutá obrazová příloha „Romové se učí pěstovat zeleninu – sezóna 2022“. Na obrázcích jsou vidět nádherné velké dýně, úhledně obdělané záhonky či děti kropící zeleninu“, uvedl Petr Kafka.

Bližší informace o fondu podpory a výsledcích grantové výzvy najdete zde.

Související

Konferencni-bohosluzba-plakat-cz-verze-02-002

V Brně proběhne slavnostní bohoslužba pro církev v České a Slovenské republice

Srdečně Vás zveme na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti ukončení pracovních jednání konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00 hodin. Hostem a kázajícím bude Mario Brito, předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne. V průběhu...
čti dále
Konference čs 2024

Jednota se tvoří na kolenou

Tato slova zazněla v úvodním zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení CASD, kterým připomněl modlitební setkání Ježíšových následovníků v horní místnosti (Sk 1,12–14) a kterým zahájil druhý jednací den nejvyššího orgánu ČS, konference ČS. Delegáti ze všech sborů Českého sdružení se sešli v počtu 122 ze 134 pozvaných, aby pokračovali...
čti dále