České sdružení Církve adventistů sedmého dne podpořilo sociální projekty pro rok 2024

,
Obrázek3

V grantovém řízení Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne bylo rozděleno 870.000,- Kč. V posledních letech byla grantová výzva zaměřena na pomoc seniorům, osobám ze znevýhodněných sociálních podmínek nebo osobám ze sociálně patologického prostředí s cílem aktivně zapojit jednotlivce do řešení své situace. České sdružení CASD také podporuje poradenství těmto skupinám.

Návrh k rozdělení finančních prostředků předkládá grantová komise. Grantová komise návrhy pečlivě přečte, prostuduje, zjistí si informace o žadateli z veřejných zdrojů, zkoumá přiložený rozpočet, zda je v souladu s podanou žádostí. „Žadatelem o grant jsou sbory ČS CASD a neziskové organizace založené členy CASD, sbory ČS CASD a samotnou Církví adventistů s. d., které působí ve spolupráci s institucemi a sbory církve na území Českého sdružení CASD,“ uvádí dle aktuální metodiky Petr Kafka, předseda grantové komise. Tato podmínka musí být vždy splněna.

Grantového řízení na rok 2024 se zúčastnili ADRA, Centrum Protěž Liberec, Komunitní centrum Petrklíč, spolek Pohlazení ze Sokolova, Dobrovolnické centrum Protěž Praha a sbory Českého sdružení Beroun, Praha-Chodov, Teplice a Sokolov. Bylo podáno 10 žádostí o podporu v roce 2024. Výsledky jsou k vidění zde.

Grantovou komisi znovu zaujala profesionální sociální práce zapsaného ústavu Protěž v Liberci. Mezi nové žadatele patřily sbory, které chtějí uhradit například cestovné, aby se lidé mohli zúčastnit se svým hendikepem bohoslužby. I to je možné a církev takovou činnost podporuje. Grantová komise také vyhověla žádosti organizace ADRA, kdy České sdružení přispívá na mzdu koordinátorů dobrovolnických center České Budějovice, Česká Lípa, Chomutov, Příbram, Praha, Liberec a Plzeň.

„Zajímavostí minulého grantového řízení byl projekt „Romové se učí pěstovat zeleninu“. Příjemným překvapením pro členy grantové komise bylo to, že obdrželi sklenici s nastrouhanou a zavařenou zeleninou. Dárcům patří velké poděkování, zelenina opravdu chutnala,“ dodal Petr Kafka.

Související

Konferencni-bohosluzba-plakat-cz-verze-02-002

V Brně proběhne slavnostní bohoslužba pro církev v České a Slovenské republice

Srdečně Vás zveme na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti ukončení pracovních jednání konference Česko-Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00 hodin. Hostem a kázajícím bude Mario Brito, předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne. V průběhu...
čti dále
Konference čs 2024

Jednota se tvoří na kolenou

Tato slova zazněla v úvodním zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení CASD, kterým připomněl modlitební setkání Ježíšových následovníků v horní místnosti (Sk 1,12–14) a kterým zahájil druhý jednací den nejvyššího orgánu ČS, konference ČS. Delegáti ze všech sborů Českého sdružení se sešli v počtu 122 ze 134 pozvaných, aby pokračovali...
čti dále