České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Děti

Seminář pro učitele DSŠ – 27. – 29.4. 2018, Sázava

Přihlašovaní na seminář  (do 31.3. 2018) ZDE


Oddělení dětí

Oddělení dětí v ČS je společným jménem za kterým se skrývá mravenčí práce několika desítek vedoucích, rádců a pedagogů na území celého sdružení. Naše činnost je předně zaměřena na děti z našich společenství a z tohoto pohledu se tedy jedná o oddělení církve. Aktivně však také pracujeme s dětmi, kteří nejsou součástí našich sborů, tuto naši práci zejména finančně podporuje MŠMT. Z těchto důvodů jsme jasně definovatelný z.s. Klub Pathfinder. Jedná se tedy o práci s dětmi bez rozdílu rasy a vyznání. Cílem je pomoci dětem v nesnadné orientaci v současném světě, být jim inspirací, určitým ukazatelem pro jejich budoucí rozhodovaní a formování žebříčku hodnot. V neposlední řadě prevencí drogových a civilizačních závislostí. Formy naší práce jsou široké: od DSŠ, přes práci oddílů, oblastí po letní tábory. Nezapomínáme také na stálý odborný i duchovní růst vedoucích a učitelů. Zároveň se těšíme ze spolupráce s různými zájmově blízkými o.s. či organizacemi.

Kontakt:

Roman Buchtel
Peroutkova 57, Praha 5, 150 00
Telefon: 739 345 690
email: roman@pathfinder.cz