České sdružení

Církve adventistů sedmého dne

Akce DSŠ 2016

Cyklus vzdělávacích seminářů a diskusí pro učitele DSŠ – jednotlivá témata na sebe navazují

4.    Inspirativní Bohoslužba a děti (Pozvánka ZDE)

Jak připravit inspirativní Bohoslužbu pro děti.

Kdy:    pátek až neděle  18. – 20.03. 2016

Kde:    Sázava – areál TS

 

3.    Věříš mi? (Pozvánka ZDE)

Aneb zodpovědnost a poskytování důvěry dětem, jaké sborové oblasti a aktivity jsou pro děti vhodné.

Kdy:    neděle  29.11. 2015  POZOR ZMĚNA TERMÍNU

Kde:    Praha

 

2.    Moje služba ve sboru

Aneb hledání způsobů, jak dát dětem prostor ve sboru k jejich službě podle jejich možností a schopností.

Kdy:    víkend      8-10.5. 2015

Kde:    Sázava – Teologický seminář (ubytování a strava pro přihlášené zajištěna)

 

1.     Můj život ve sboru

Aneb jak vytvořit prostředí a podmínky k tou, aby děti byly přirozenou součástí sboru a mohly se podílet na sborovém životě.

Kdy:     sobota      21.2. 2015  (14-18 hodin)

Kde:     Praha        modlitebna CASD, Smíchov (Peroutkova 57)